ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คณะกรรมการบริษัทฯ

30-05-2560

 

 Anusorn New
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
 ประธานกรรมการ

 

Pornlert New Wanchai New Nampung New
พลโทพรเลิศ  วรสีหะ
กรรมการ
นายวันชัย  ผโลทัยถเกิง
กรรมการ
นางน้ำผึ้ง  วงศ์สมิทธิ์
กรรมการ
     
Prasit New Danucha New Pramin New
นายประสิทธิ์  สืบชนะ
กรรมการ
นางดนุชา  ยินดีพิธ
กรรมการ
นายประมินทร์  พันทวีศักดิ์
กรรมการ
     
Chirute New Surapon New Jirasak New
นายจิรุตม์  วิศาลจิตร
กรรมการ
พลตรีสุรพล  ตาปนานนท์
กรรมการ
นายจิรศักดิ์  เยาว์วัชสกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ