ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คณะกรรมการบริษัทฯ

05-02-2561

 

 Surapon New
พลตรีสุรพล  ตาปนานนท์
 ประธานกรรมการ

 

Pramin New Apicha Pornlert New
นายประมินทร์  พันทวีศักดิ์
รองประธานกรรมการ
นายอภิชา  ประสงค์ธรรม
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
พลโทพรเลิศ  วรสีหะ
กรรมการ
     
DSCF1787 Jirasak New  
นางดนุชา  ยินดีพิธ
กรรมการ
นายจิรศักดิ์  เยาว์วัชสกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการ