ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คณะกรรมการบริษัทฯ

03-10-2560

 

 Surapon New
พลตรีสุรพล  ตาปนานนท์
 ประธานกรรมการ

 

Pramin New Wanchai New Nampung New
นายประมินทร์  พันทวีศักดิ์
รองประธานกรรมการ
นายวันชัย  ผโลทัยถเกิง
กรรมการ
นางน้ำผึ้ง  วงศ์สมิทธิ์
กรรมการ
     
Pornlert New Danucha New Chirute New
พลโทพรเลิศ  วรสีหะ
กรรมการ
นางดนุชา  ยินดีพิธ
กรรมการ
นายจิรุตม์  วิศาลจิตร
กรรมการ
     
  Jirasak New  

 
นายจิรศักดิ์  เยาว์วัชสกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ