ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คณะกรรมการบริษัทฯ

19-12-2562

 

 Surapon New
พลโทสุรพล  ตาปนานนท์
 ประธานกรรมการ

 

  IMG 0773New5x7 01 Copy(2) DSC 8213
-
รองประธานกรรมการ
นางวรนุช   ภู่อิ่ม
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
นางฤชุกร  สิริโยธิน
กรรมการ
     
DSC 82042 DSC 8211 Copy
นายพีระยุทธ  สิงห์พัฒนากุล
กรรมการ
นางภาณุมาศ  สิทธิเวคิน
กรรมการ
นายนพรัตน์  การุณยะวนิช
กรรมการ
     
   
 
นายจิรศักดิ์  เยาว์วัชสกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการ