ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บขส.

การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๙๓๗ กรุงเทพฯ-จักราช-สุรินทร์ รถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒)
การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๙๓๗ กรุงเทพฯ-จักราช-สุรินทร์ รถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒)
วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๖๓๑ ค. ชลบุรี-แหลมฉบัง ช่วงชลบุรี-เคหะชุมชนแหลมฉบัง
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๖๓๑ ค. ชลบุรี-แหลมฉบัง ช่วงชลบุรี-เคหะชุมชนแหลมฉบัง
วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๑ กรุงเทพฯ-บ้านเขาต่อ-พังงา
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๑ กรุงเทพฯ-บ้านเขาต่อ-พังงา
วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2564
การต่ออายุสัญญารถร่วมประจำปี พ.ศ.2564
การต่ออายุสัญญารถร่วมประจำปี พ.ศ.2564
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๐ กรุงเทพฯ-ตลาดโรงเกลือ
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๐ กรุงเทพฯ-ตลาดโรงเกลือ
วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๖ กรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๖ กรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก
วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563
การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๒๒ กรุงเทพฯ-อุดรธานี รถมาตรฐาน๔(ก)(รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ)
การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๒๒ กรุงเทพฯ-อุดรธานี รถมาตรฐาน๔(ก)(รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ)
วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๘๘ กรุงเทพฯ-สตูล
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๘๘ กรุงเทพฯ-สตูล
วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๒๑ กรุงเทพฯ-องครักษ์-ตลาดโรงเกลือ
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๒๑ กรุงเทพฯ-องครักษ์-ตลาดโรงเกลือ
วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563