ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ – แขวงหลวงพระบาง

13-06-2560

 

เส้นทางสายที่ 8  จังหวัดเชียงใหม่ – แขวงหลวงพระบาง

 

          ใช้รถมาตรฐาน 1 ข  เดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่  4 เชียงของ – ห้วยทราย ระยะทาง  842  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง  18  ชั่วโมง  

          ให้บริการสัปดาห์ละ 4 วัน ได้แก่ จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์

 

          เที่ยวไป          09.00 น.

          Depart               

 

          เที่ยวกลับ        17.00 น.

          Return

 

          ค่าโดยสาร      1,200  บาท  (Promotion)

          Fare Rate