ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานชั้น 3 ไป ชานชาลา 4 ฝั่งทัศเหนือและทิศใต้ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

30-01-2563
ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 4/2563
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานชั้น 3 ไป ชานชาลา 4 ฝั่งทัศเหนือและทิศใต้ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
เลขที่โครงการ 63017442831
 
รับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
 
เสนอราคาผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : 4-63.pdf
Download : TOR01.pdf
Download : tor02.pdf
Download : tor03.pdf
Download : tor04.pdf
Download : tor05.pdf