ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศฉับบที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณชานชาลา ๔ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05-02-2563
ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 7/2563
 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณชานชาลา ๔ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เลขที่โครงการ 63027004797
 
รับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
เสนอราคาผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : AA01.pdf
Download : plat form 4.pdf
Download : pr. form 4.pdf
Download : AA02.pdf
S__9404425