ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศฉบับที่ 48/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16-10-2562
โครงการประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ 62107115083
ประกาศ ฉบับที่ 48/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
กำหนดขอรับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 
กำหนดเวลายื่นข้อเสนอและราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
นำเสนอผลงานด้านเทคนิค วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  เวลา 9.00 - 12.00 น.

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download