ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศฉบับที่ 2/2563 ประกวดราคาเช่ารถประจำตัว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13-01-2563
โครงการประกวดราคาเช่ารถประจำตัว จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ 62127456035
ประกาศ ฉบับที่ 2/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
กำหนดขอรับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563
กำหนดเวลายื่นข้อเสนอและราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 22 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
 

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : Rent a car63.pdf