ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บขส.

แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๒๑ กรุงเทพฯ - องครักษ์ - ตลาดโรงเกลือ
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๒๑ กรุงเทพฯ - องครักษ์ - ตลาดโรงเกลือ
วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๘๒ กรุงเทพฯ-บ้านโป่ง และช่วงกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-บ้างโป่ง
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๘๒ กรุงเทพฯ-บ้านโป่ง และช่วงกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-บ้างโป่ง
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๕ กรุงเทพฯ-ชุมพร
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๕ กรุงเทพฯ-ชุมพร
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๐ กรุงเทพฯ-ชุมพร(ข)
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๐ กรุงเทพฯ-ชุมพร(ข)
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563
ประกาศสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ประกาศสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด
วันพุธ, 22 เมษายน 2563
ขยายระยะเวลาแจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง
ขยายระยะเวลาแจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง
วันอังคาร, 21 เมษายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง
วันศุกร์, 03 เมษายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๑๓ กรุงเทพฯ - พิษณุโลก
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๑๓ กรุงเทพฯ - พิษณุโลก
วันอังคาร, 03 มีนาคม 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๗๙๔ รังสิต - ปราณบุรี
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๗๙๔ รังสิต - ปราณบุรี
วันอังคาร, 03 มีนาคม 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๗๙๓ รังสิต - นครปฐม
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๗๙๓ รังสิต - นครปฐม
วันอังคาร, 03 มีนาคม 2563