ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บขส.

ยกเลิกประกาศการใช้อัตราค่าโดยสารใหม่
ยกเลิกประกาศการใช้อัตราค่าโดยสารใหม่
Wednesday, 06 February 2019
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๑๒ กรุงเทพฯ - ลพบุรี
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๑๒ กรุงเทพฯ - ลพบุรี
Friday, 25 January 2019
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๘ กรุงเทพฯ - เชียรใหญ่
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๘ กรุงเทพฯ - เชียรใหญ่
Friday, 25 January 2019
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๔ กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร (ข)
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๔ กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร (ข)
Wednesday, 16 January 2019
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๖๓๓ เชียงใหม่ - ขอนแก่น
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๖๓๓ เชียงใหม่ - ขอนแก่น
Friday, 28 December 2018
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๘๒ กรุงเทพฯ - บ้างโป่ง และช่วงกรุงเทพฯ​ - พุทธมณฑล - บ้างโป่ง
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๘๒ กรุงเทพฯ - บ้างโป่ง และช่วงกรุงเทพฯ​ - พุทธมณฑล - บ้างโป่ง
Friday, 07 December 2018
อนุญาตให้เจ้าของรถร่วมนำรถโดยสารมาวิ่งเสริม, แทนวิน และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถร่วม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
อนุญาตให้เจ้าของรถร่วมนำรถโดยสารมาวิ่งเสริม, แทนวิน และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถร่วม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
Tuesday, 27 November 2018
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๔๘๑ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๔๘๑ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
Tuesday, 27 November 2018
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๗๒ กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๗๒ กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม
Tuesday, 20 November 2018
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ เลขที่ ๙๑๑ กรุงเทพฯ - พิจิตร
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ เลขที่ ๙๑๑ กรุงเทพฯ - พิจิตร
Wednesday, 24 October 2018