ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

สัมปทานรถร่วม

05-01-2015

(9)

 

ระเบียบ และคู่มือรถร่วมบริษัทขนส่ง จำกัด
พุทธศักราช 2547

ทำเนียบรายชื่อ โทรศัพท์ บริษัทรถร่วมบริการ

 

ภาคเหนือ

  ชื่อบริษัท โทรศัพท์
 
1
ถาวรประดิษฐ์ (เมืองเหนือ) 0-2936-3587
2
ทันจิตต์ 0-2936-3214, 0-2936-3210-3
3
เชิดชัย 0-2936-0198, 0-2936-0199
4
สยามเฟริส์ 0-2936-2953
5
สมบัติทัวร์ 0-2936-2495-9
6
วิริยะทัวร์ 0-2936-2827
7
อินทราทัวร์ 0-2936-2492-3
8
ถาวรฟาร์ม 0-2936-2945
9
คฤหาสน์ทัวร์ 0-2936-3531
10
แพร่ทัวร์ 0-2936-3720
11
ชัยสิทธิ์ทัวร์ 0-2936-3553
12
วินทัวร์ 0-2936-3753-4
13
พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ 0-2936-2924-5
14
รุ่งประเสริฐ ทัวร์ 0-2936-3638-9
15
สหชาญทัวร์ 0-2936-2762
16
ห้างหุ้นส่วนพูลทวีเซอร์วิส จำกัด 0-2936-3481
17
นิววิริยะทัวร์ 0-2936-2205-7
18
นครชัยแอร์ จำกัด 0-2936-1339
19
ส.ต.สมพงษ์ จารุโณประถัมภ์ 0-2272-0749
20
หนานคำ -

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ชื่อบริษัท โทรศัพท์
     
1
407 พัฒนา 0-2936-0081, 0-2936-0072
2
กันทรลักษณ์ 0-2936-2810
3
กิจการทัวร์ 0-2936-3806
4
ขอนแก่นทัวร์ 0-2936-0036
5
ชัยสิทธิทัวร์ 0-2936-2781
6
ชาญทัวร์ 0-2936-3282
7
ชุมแพทัวร์ 0-2936-3842
8
เชิดชัยทัวร์ 0-2936-0253, 0-2936-0611
9
เทพรัตนทัวร์ 0-2936-0483
10
เทพสถิตเพชรประเสริฐ 0-2936-1977
11
ไทยสงวนทัวร์ 0-2936-0582
12
ธเนตรทัวร์ 0-2936-0364, 0-2936-0864
13
นครชัยแอร์ 0-2936-0244
14
นวนครทัวร์ 0-2936-3702
15
บารมีทัวร์ 0-2936-0483
16
ประหยัดทัวร์ 0-2936-0496
17
พลาญชัยเดินรถ 0-2936-0262, 0-2936-0687
18
พุทไธสงทัวร์ 0-2936-0025
19
มงคลทัวร์ 0-2936-3638-9
20
ชนะภัยทัวร์ 0-2936-0411
21
มุกดาสยามทัวร์ 0-2936-0043
22
เมืองเลย สาย 29 0-2936-0142
23
ยโสธรทัวร์ 0-2936-0017
24
ราชสีมาทรานสปอร์ต 0-2936-0615
25
โรสทัวร์ 0-2936-0155
26
ศรีสงวนวัฒาสาครทัวร์ 0-2936-3353, 0-2936-1907
27
ศิริรัตน์พลทัวร์ 0-2936-0278, 0-2936-0298
28
สมบัติทัวร์ 0-2936-3256
29
สหกิจทัวร์ 0-2936-0290
30
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ 0-2936-0453, 0-2936-0309
31
แสงประทีปทัวร์ 0-2936-0321, 0-2936-0371
32
แอร์โคราชพัฒนา 0-2936-2252
33
แอร์ชัยภูมิ 0-2936-0039
34
แอร์พนมไพร 0-2936-2977, 0-2936-0158
35
แอร์มุกดาหาร 0-2936-0034

 

 

ภาคใต้

  ชื่อบริษัท โทรศัพท์
 
1
กาญจนบุรี 0-2435-5012
2
กรุงสยามทัวร์ 0-2435-5024
3
โชคอนันต์ทัวร์ 0-2433-0723, 0-2435-7429
4
ดำเนินทัวร์ 0-435-5031
5
ไทยเดินรถทัวร์ 0-2435-5013, 0-2435-5015
6
ทรัพย์ไพศาลทัวร์ 0-2435-5017
7
ท่าช้างทัวร์ 0-2435-7502
8
นครศรีร่มเย็นทัวร์ 0-2433-0722
9
นครศรีราชาทัวร์ 0-2405-5025, 0-2435-5033
10
บางสะพานทัวร์ 0-2435-5105
11
ประจวบทัวร์ 0-2435-7414, 0-2435-5035
12
ปิยะทัวร์ 0-2435-5100
13
เพชรบุรีทัวร์ 0-2435-7408
14
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ 0-2435-5019
15
ภูเก็ตท่องเที่ยวทัวร์ 0-2435-5018
16
ลิกไนทัวร์ 0-2435-5016
17
โสภณทัวร์ 0-2435-5023
18
สุวรรณนทีทัวร์ 0-2435-5026, 0-2435-5030
19
นิวมิตรทัวร์ 0-2435-5020
20
นครปฐม 0-2435-4971
21
หัวหิน-ปราณบุรีทัวร์ 0-2884-6192, 0-2435-5097
22
ราชบุรีทัวร์ 0-2435-5036
23
ด่านช้างทัวร์ 0-2435-2727

 

 

ภาคกลาง

  ชื่อบริษัท โทรศัพท์
 
1
ถิ่นสยามทัวร์ 0-2936-0500
2
อุทัยธานีเดินรถ 0-2512-2763
3
เพชรประเสริฐทัวร์ 0-2936-3230
4
แอร์อรัญพัฒนา 0-2512-3756
5
ลพบุรีสิงห์ทรานสปอร์ต 0-2512-2347
6
ส.วิริยะทรานสปอร์ต 0-2512-2565
7
ท่าช้างทัวร์ 0-2936-2250
8
ลพบุรี 0-2936-3603
9
สุพรรณสายใหม่ 0-2936-3505
10
ชัยนาททัวร์ 0-2936-3608
11
ฉะเชิงเทรา 0-2936-3249
12
รัตนมงคลทัวร์ 0-2936-1216
13
ศรีราชาทัวร์ 0-2936-4029
14
ชลบุรีทัวร์ 0-2936-4041
15
รุ่งเรืองทัวร์ พัทยา 0-2936-3509
16
ส.เอกชัยระยอง 0-2936-3457
17
พรนิภาทัวร์ จันทบุรี 0-2936-2256-7
18
เชิดชัยทัวร์ ตราด 0-2936-0199
19
ศุภรัตน์ทัวร์ 0-2936-3939

 

 

ภาคตะวันออก (เอกมัย)

  ชื่อบริษัท โทรศัพท์
 
1
ฉะเชิงเทราทัวร์ 0-2392-2391
2
ชลบุรีทัวร์ 0-2391-9829
3
โชควัฒนาทัวร์ (สัตหีบ) 0-2391-1138
4
โชคอนุกูลทัวร์ 0-2391-2331, 0-2392-7680
5
ดีดีทัวร์ 0-2392-9227
6
พิมาณทัวร์ 0-2391-2237
7
พรณิภาทัวร์ 0-2391-5179
8
ยู่เซ่งเฮงทัวร์ 0-2391-4164
9
ระยองทัวร์ 0-2391-4990
10
รุ่งเรืองทัวร์ (พัทยา) 0-2390-1230
11
ศุภรัตน์ทัวร์ 0-2391-2331
12
ศรีทองทัวร์ 0-2391-4164
13
ศรีราชาทัวร์ 0-2391-5188
14
สหมิตรทัวร์ 0-2391-4164
15
อินทราทัวร์ 0-2391-2331
16
อรุณทัวร์ 0-2391-4164