ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บขส.

การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๙๓๗ กรุงเทพฯ-จักราช-สุรินทร์ รถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒)
การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๙๓๗ กรุงเทพฯ-จักราช-สุรินทร์ รถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒)
Friday, 19 February 2021
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๖๓๑ ค. ชลบุรี-แหลมฉบัง ช่วงชลบุรี-เคหะชุมชนแหลมฉบัง
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๖๓๑ ค. ชลบุรี-แหลมฉบัง ช่วงชลบุรี-เคหะชุมชนแหลมฉบัง
Friday, 19 February 2021
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๑ กรุงเทพฯ-บ้านเขาต่อ-พังงา
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๑ กรุงเทพฯ-บ้านเขาต่อ-พังงา
Tuesday, 02 February 2021
การต่ออายุสัญญารถร่วมประจำปี พ.ศ.2564
การต่ออายุสัญญารถร่วมประจำปี พ.ศ.2564
Thursday, 17 December 2020
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๐ กรุงเทพฯ-ตลาดโรงเกลือ
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๐ กรุงเทพฯ-ตลาดโรงเกลือ
Wednesday, 25 November 2020
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๖ กรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๖ กรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก
Wednesday, 25 November 2020
การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๒๒ กรุงเทพฯ-อุดรธานี รถมาตรฐาน๔(ก)(รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ)
การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๒๒ กรุงเทพฯ-อุดรธานี รถมาตรฐาน๔(ก)(รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ)
Wednesday, 25 November 2020
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๘๘ กรุงเทพฯ-สตูล
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๘๘ กรุงเทพฯ-สตูล
Wednesday, 25 November 2020
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๒๑ กรุงเทพฯ-องครักษ์-ตลาดโรงเกลือ
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๒๑ กรุงเทพฯ-องครักษ์-ตลาดโรงเกลือ
Wednesday, 25 November 2020