ตารางเวลาเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่านสามารถค้นหาเวลาเดินรถแบบละเอียด ได้ที่นี่         

ตารางเวลาเดินรถภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  (Northeast Route)

 บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  (999)  The Transport Co.,Ltd.

ลำดับ รหัสเส้นทาง

ชื่อเส้นทาง


Route

มาตรฐาน รถ โดยสาร ค่าโดยสาร ระยะทาง (กม.) ระยะเวลาเดินทาง 

เวลาออกจาก

ต้นทาง

Outbound

เวลาออกจาก

ปลายทาง

Inbound

Code    Bus Standard  Fare Distance Duration
1 4

กรุงเทพฯ - บุณฑริก

Bkk - Buntarik

ม.4ข

ม.4ค

554

423

685

685

11

11

20.30

18.30

17.20

16.30

2 4-3

กรุงเทพฯ - กันทรลักษณ์ -  บ้านนาโพธิ์

Bkk - Kantararak - Bannapho

ม.4ข 439/464 547/582 9 21.30 18.30
3 5-2

กรุงเทพฯ - หนอง บัวลำภู

Bkk - Nongbualamphu

ม.4ก 669 428 8 22.00 20.30
ม.4ข 430 535 8 08.30,19.00 08.45,19.45
4 5-2

กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - บ้านผือ

Bkk - Nongbualamphu - Banpue

ม.4ข 430/488 535/611 9 20.00 19.05
5 5-5

กรุงเทพฯ - นาวัง

Bkk - Nongkhai

ม.4ข 463 578 8 21.40 19.40
6 5

กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - โนนสังข์

Bkk - Nongbualamphu - Nonsang

ม.4ข 430/464 535/581 9 21.00 19.00
7 23

กรุงเทพฯ - หนองคาย

Bkk - Nongkhai

 

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

762

490

381

614

614

614

10

10

10

20.30

21.45

20.35

20.00

20.20

20.30

8 24-3

กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด

Bkk - Roiet

ม.4ก 638 509 8 22.00 20.15
9 26

กรุงเทพฯ - นครพนม

Bkk - Nakhonphanom

ม.4ก

 

ม.4ข

ม.4ค

 

893

 

574

447

 

727

 

727

727

 

12

 

12

12

 

07.30,19.00,

20.30,20.45,

18.00,20.00

06.00,15.00,

18.50,21.00

07.30,18.00,

18.30,19.00

 18.15,18.45

07.30,16.30,

18.00,19.00

10 26

กรุงเทพฯ - ปลาปาก - นครพนม

Bkk - Plapak - Nakhonphanom

ม.4ค 447 675/742 12 16.30 17.00
11 26

กรุงเทพฯ - ท่าอุเทน - นครพนม

Bkk - Thauten - Nakhonphanom

ม.4ค 447 675/759 12 17.30 16.00
12 27/1

กรุงเทพฯ - เรณูนคร

Bkk - Renunakhon

ม.4ก

ม.4ข

888

571

722

722

11

11

19.30

07.45,20.20

17.30

07.30,17.00

13 27-3

กรุงเทพฯ - สกลนคร

Bkk - Sakonnakhon

ม.4ก

 

ม.4ข

ม.4ค

784

 

504

392

633

 

633

633

9

 

9

9

20.10,20.30,21.00

 

08.30,19.10,20.00,

14.30

19.30,19.35,19.45

 

08.00,19.30,19.45

18.30

14 27-4

กรุงเทพฯ - ธาตุพนม -นา ถ่อน

Bkk - Thatpanom - Nathon

ม.4ข 560/585 707/740 11 19.15 16.30
15 27

กรุงเทพฯ - สกลนคร - นาแก

Bkk - Sakonnakhon - Nakhae

ม.4ข 542 683 11

21.30

18.00
16 27

กรุงเทพฯ - เรณูนคร - หนองฮี

Bkk - Renunakhon - Nonghee

ม.4ข 592 750 11 19.30 16.35
17 29-1

กรุงเทพฯ - เลย - เชียงคาน

Bkk - Loei - Chiangkan

ม.4ก

ม.4ข

697/756

448/486

560/609

560/609

9

9

22.00

07.00,20.00,21.30

19.30

07.30,18.30,19.00

18 29-2

กรุงเทพฯ - เลย

Bkk - Loei

ม.4ก

697

560

9

22.30

21.10

19 29

กรุงเทพฯ - เอราวัณ - วังสะพุง

Bkk - Arawan - Wangsapung

ม.2 347/358 601 8 21.30 18.00
20 29

กรุงเทพฯ - ภูหลวง

Bkk - Phuluang

ม.4ค 352 567 8 19.30 19.00
21 30

กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ - สมเด็จ - ห้วยผึ้ง

Bkk - Kalasin - Somdet - Huaipung

ม.4ก 711 572 8 22.00 19.30
ม.4ค 344 572 8 21.30 20.00
22 31

กรุงเทพฯ - สุรินทร์

Bkk - Surin

ม.4ก 543 428 7 22.00 21.30

ม.4ข

 

 

ม.4ค

349

 

 

272

428

 

 

428

7

 

 

7

08.30,09.30,11.00,

13.00,16.45,19.00

20.00,21.40,23.00

07.00,20.30

08.30,09.00,10.00,

11.00,12.00,19.30

21.00,22.00,23.00

07.30,18.30

23 31

กรุงเทพฯ - จอมพระ - สนม

Bkk - Jomphra - Sanom

ม.2 291/304   484 8 21.30 20.30
24 31-2

กรุงเทพฯ - กาบเชิง

Bkk - Khapcheang

ม.2 293 464 8 22.30 19.00
25 32-1

กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์

Bkk - Buriram

ม.1ข 319 388 6

08.10,10.45,

20.25,21.30,

23.00

08.30,10.30,

18.20,21.00,

22.30

ม.2 248 388 6

06.50,09.00,

11.45,12.45,

15.00,18.00

07.40,09.30,

10.00,11.30,

13.00,16.00

26 32

กรุงเทพฯ - บ้านคูมือง

Bkk - Bankhumeang

ม.2 269 423 7 22.00 21.00
27 32-3

กรุงเทพฯ - พนมรุ้ง

Bkk - Phanomrung

ม.1ข 297 360 6 10.00 20.00
ม.4ค 231 360 6 21.00 09.00
28 33

   กรุงเทพฯ - กระนวน - บ้านแพง

Bkk - Kranuan - Banpang

ม.4ข 617 784 12 19.30,20.30 15.30,16.30
ม.4ค 480 784 12

07.15,15.00,

21.00

07.00,15.00,

17.00

29 33

กรุงเทพฯ - บุ่งคล้า

Bkk - Bungkla

ม.4ค 507 828 11 17.00 16.00
30 34

กรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ -บ้านแพง

Bkk - Sahasakan - Banpang

ม.4ก 993 809 12 19.00 16.30

กรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ -บ้านแพง - วังสามหมอ

Bkk - Sahasakan - Banpang - Wungsammor

ม.4ข

ม.4ค

 

 

637

496

 

 

809

823

 

 

12

12

 

 

18.00

20.35

 

 

15.10

16.00

 

 

31 79

กรุงเทพฯ - ภุมภวาปี-บึงกาฬ

Bkk - Bueng Kan

ม.4ก

598

ราคาโปรฯ

758 12 19.00 17.30
32 86

กรุงเทพฯ - กุดชุม -ธาตุพนม

Bkk - Kudchum - Thatphanom

ม.4ข 549 692 11 20.45 17.40

กรุงเทพฯ - กุดชุม - ธาตุพนม - นาถ่อน

Bkk - Kudchum - Thatphanom - Naton

ม.4ก

893 725 11 21.35 17.15
33 98-2

กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

Bkk - Udonratchathani

ม.4ก

ม.4ข

804

517

649

649

10

10

20.30(รถด่วน)

06.40,21.00

20.30(รถด่วน)

08.00,20.00

กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี (เดชอุดม)

Bkk - Udonratchathani

ม.4ค

ม.4ก

402

745

649

600

10

10

19.50

21.15

19.00

20.00

34 926-1

กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ

Bkk - Sisaket

ม.4ข 439 547 9 08.20,20.20 08.00,19.00
35 927-1

กรุงเทพฯ - มุกดาหาร

Bkk - Mukdahan

ม.4ก 829 671 10

08.00,20.30,21.30

08.30,20.00,20.15

ม.4ข 533 671 10 19.30,20.05 18.00,19.20
36 927-4

กรุงเทพฯ - เขาวง - นาคู - แก่งนาง

Bkk - Kaovong - Nakhu -Kangnang

ม.4ค 399 655 9.30 20.30 17.30
37 930-1

กรุงเทพฯ - อุดรธานี - นครพนม

Bkk - Udonthani - Nakhonphanom

ม.4ค 498 817 12 18.15 16.30
38 942

กรุงเทพฯ - จักราช - ศรีสะเกษ

Bkk - Jakkarat - Sisaket

ม.4ค 335 536 8.30 21.00 20.20
39 944

กรุงเทพฯ - รัตนบุรี (สตึก)

Bkk - Rattanaburi

ม.1ข 337 413 7 08.20 20.30
40 944-1

กรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี

Bkk - Rattanaburi - Ubonratchathani

ม.4ข 490 614 10 20.30 17.00
ม.4ค 381 614 10 18.00 16.00
41 944-2

กรุงเทพฯ - รัตนบุรี

Bkk - Rattanaburi

 

 

ม.1ข 396 491 8 09.00,22.00 07.00,20.00

ม.4ค

 

308

 

491

 

8

 

10.00,11.00,

21.00,23.00

06.30,08.30,

18.00,20.20

42 944-3

กรุงเทพฯ - สนม -    บึงบูรณ์

Bkk - Bungbon

ม.4ข 428 533 7 21.45 19.00
ม.4ค 333 533 7 22.30 18.30
43 944-4

กรุงเทพฯ - ท่าตูม - ศิลาลาด

Bkk - Thatoom - Silalad

ม.4ค 346 554 9 20.00 17.30
44 955

กรุงเทพฯ - โขงเจียม

Bkk - Kongjieam

ม.4ข 560 707 10 20.30 16.30
45 955

กรุงเทพฯ - ตระการพืชผล

Bkk - Trakan Phuet Phon

ม.4ข 511 643 9 21.15 18.00
46 968

กรุงเทพฯ - ยโสธร

Bkk - Yasothon

ม.4ก 652 522 8 20.50 20.30
47 968

กรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ

Bkk - Amnatcharoen

ม.4ก 717 577 8 21.00 19.30
ม.4ข 461 577 8 20.20 19.00
48 968

กรุงเทพฯ - เลิงนกทา

Bkk - Leangnoktha

ม.4ข 472 591 9 20.30 19.00

49

 

9913

กรุงเทพฯ - นาเชือก - ร้อยเอ็ด

Bkk - Na Chueak - Roiet

ม.4ข 349 561 8 22.10 19.30

 

 

เส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Depart from Suwarnaphumi Airport)
ลำดับ รหัส ชื่อเส้นทาง มาตรฐาน ค่าโดยสาร ระยะทาง  ระยะเวลา 

เวลาต้น ทาง

Outbound

เวลาปลาย ทาง

Inbound

เส้นทาง    รถ โดยสาร  Fare Distance Duration
1 825

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองคาย

 Suwarnabhumi - Nong Khai

 

ม.4ข

 

 

495

 

 

621

 

 

10

 

     

     21.00

 

20.00

                                                                                                                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557