ตารางเวลาเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่านสามารถค้นหาเวลาเดินรถแบบละเอียด ได้ที่นี่         

ตารางเวลาเดินรถภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  (Northeast Route)

 บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  (999)  The Transport Co.,Ltd.

ลำดับ รหัสเส้นทาง

ชื่อเส้นทาง


Route

มาตรฐาน รถ โดยสาร ค่าโดยสาร ระยะทาง (กม.) ระยะเวลาเดินทาง 

เวลาออกจาก

ต้นทาง

Outbound

เวลาออกจาก

ปลายทาง

Inbound

Code    Bus Standard  Fare Distance Duration
1 4

กรุงเทพฯ - บุณฑริก

Bkk - Buntarik

ม.4ข

ม.4ค

518

403

685

685

11

11

20.30

18.30

17.20

16.30

2 4-3

กรุงเทพฯ - กันทรลักษณ์ -  บ้านนาโพธิ์

Bkk - Kantararak - Bannapho

ม.4ข 419/445 547/582 9 21.30 18.30
3 5-2

กรุงเทพฯ - หนอง บัวลำภู

Bkk - Nongbualamphu

ม.4ก 638 535 8 22.00 20.30
ม.4ข 410 535 8 08.30,19.00 08.45,19.45
4 5-2

กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - บ้านผือ

Bkk - Nongbualamphu - Banpue

ม.4ข 464 611 9 20.00 19.05
5 5-5

กรุงเทพฯ - นาวัง

Bkk - Nongkhai

ม.4ข 441 578 8 21.40 19.40
6 5

กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - โนนสังข์

Bkk - Nongbualamphu - Nonsang

ม.4ข 443 581 9 21.00 19.00
7 23

กรุงเทพฯ - หนองคาย

Bkk - Nongkhai

 

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

728

468

364

614

614

614

10

10

10

20.30

21.45

20.35

20.00

20.20

20.30

8 24-3

กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด-โพนทอง

Bkk - Roiet-Pontong

ม.4ก 610/664 509/577 8 22.00 20.15
9 26

กรุงเทพฯ - นครพนม

Bkk - Nakhonphanom

ม.4ก

 

ม.4ข

ม.4ค

 

854

 

549

427

 

727

 

727

727

 

12

 

12

12

 

07.30,19.00,

20.30,20.45

18.00,20.00

06.00,15.00,

18.50,21.00

07.30,18.00,

18.30,19.00

 18.15,18.45

07.30,16.30,

18.00,19.00

10 26

กรุงเทพฯ - ปลาปาก - นครพนม

Bkk - Plapak - Nakhonphanom

ม.4ค 427 675/759 12 16.30 17.00
11 26

กรุงเทพฯ - ท่าอุเทน - นครพนม

Bkk - Thauten - Nakhonphanom

ม.4ค 427 675/742 12 17.30 16.00
12 27/1

กรุงเทพฯ - เรณูนคร

Bkk - Renunakhon

ม.4ก

ม.4ข

848

545

722

722

11

11

19.30

07.45,20.20

17.30

07.30,17.00

13 27-3

กรุงเทพฯ - สกลนคร

Bkk - Sakonnakhon

ม.4ก

 

ม.4ข

ม.4ค

748

 

481

374

633

 

633

633

10

 

10

10

20.10,20.30,21.00

 

08.30,19.10,20.00,

14.30

19.30,19.35,19.45

 

08.00,19.30,19.45

18.30

14 27-4

กรุงเทพฯ - ธาตุพนม -นา ถ่อน

Bkk - Thatpanom - Nathon

ม.4ข 535/558 707/740 11 19.15 16.30
15 27

กรุงเทพฯ - สกลนคร - นาแก

Bkk - Sakonnakhon - Nakhae

ม.4ข 517 683 11

21.30

18.00
16 27

กรุงเทพฯ - เรณูนคร - หนองฮี

Bkk - Renunakhon - Nonghee

ม.4ข 565 750 11 19.30 16.35
17 29-1

กรุงเทพฯ - เลย - เชียงคาน

Bkk - Loei - Chiangkan

ม.4ก

ม.4ข

722

464

609

609

9

9

22.00

07.00,20.00,21.30

19.30

07.30,18.30,19.00

18 29-2

กรุงเทพฯ - เลย

Bkk - Loei

ม.4ก

666

560

9

22.30

21.10

19 29

กรุงเทพฯ - เอราวัณ - วังสะพุง

Bkk - Arawan - Wangsapung

ม.2 332/343 601 8 21.30 18.00
20 29

กรุงเทพฯ - ภูหลวง

Bkk - Phuluang

ม.4ค 337 567 8 19.30 19.00
21 30

กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ - สมเด็จ - ห้วยผึ้ง

Bkk - Kalasin - Somdet - Huaipung

ม.4ก

ม.4ค

680

329

572

553

8

8

22.00

21.30

19.30

20.00

22 30/2

กรุงเทพฯ- สมเด็จ - ห้วยผึ้ง-แก่งนาง

Bkk - Somdet - Huaipung-Kangnang

ม.4ค 340 650 9 20.30 17.30
23 31

กรุงเทพฯ - สุรินทร์

Bkk - Surin

ม.4ก 518 428 7 22.00 21.30

ม.4ข

 

 

ม.4ค

333

 

 

259

428

 

 

428

7

 

 

7

08.30,09.30,11.00,

13.00,16.45,19.00

20.00,21.40,23.00

07.00,20.30

08.30,09.00,10.00,

11.00,12.00,19.30

21.00,22.00,23.00

07.30,18.30

24 31

กรุงเทพฯ - จอมพระ - สนม

Bkk - Jomphra - Sanom

ม.2

277/291  

461/484 9 21.30 20.30
25 31-2

กรุงเทพฯ - กาบเชิง

Bkk - Khapcheang

ม.2 280 464 8 22.30 19.00
26 32-1

กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์

Bkk - Buriram

ม.1ข 304 388 6

08.10,10.45,

20.25,21.30,

23.00

08.30,10.30,

18.20,21.00,

22.30

ม.2 237 388 6

06.50,09.00,

11.45,12.45,

15.00,18.00

07.40,09.30,

10.00,11.30,

13.00,16.00

27 32

กรุงเทพฯ - บ้านคูมือง

Bkk - Bankhumeang

ม.2 256 423 7 22.00 21.00
28 32-3

กรุงเทพฯ - พนมรุ้ง

Bkk - Phanomrung

ม.1ข 284 360 6 10.00 20.00
ม.4ค 231 360 6 21.00 09.00
29 33

   กรุงเทพฯ - กระนวน - บ้านแพง

Bkk - Kranuan - Banpang

ม.4ข 590 784 12 19.30,20.30 15.30,16.30
ม.4ค 459 784 12

07.15,15.00,

21.00

07.00,15.00,

17.00

30 33

กรุงเทพฯ - บุ่งคล้า

Bkk - Bungkla

ม.4ค 459 828 11 17.00 16.00
31 34

กรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ -บ้านแพง

Bkk - Sahasakan - Banpang

ม.4ก 946 809 12 19.00 16.30

กรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ -บ้านแพง - วังสามหมอ

Bkk - Sahasakan - Banpang - Wungsammor

ม.4ข

ม.4ค

 

 

608

473

 

 

809

823

 

 

12

12

 

 

18.00

20.35

 

 

15.10

16.00

 

 

32 79

กรุงเทพฯ - ภุมภวาปี-บึงกาฬ

Bkk - Bueng Kan

ม.4ก

571

ราคาโปรฯ

758 12 19.00 17.30
33 86

กรุงเทพฯ - กุดชุม -ธาตุพนม

Bkk - Kudchum - Thatphanom

ม.4ข 524 692 11 20.40 17.40

กรุงเทพฯ - กุดชุม - ธาตุพนม - นาถ่อน

Bkk - Kudchum - Thatphanom - Naton

ม.4ก

851 725 11 21.35 17.15
34 98-2

กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

Bkk - Udonratchathani

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

767

493

384

649

649

649

10

10

10

20.30(รถด่วน)

06.40,21.00

19.50

20.30(รถด่วน)

08.00,20.00

19.00

กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี (เดชอุดม)

Bkk - Udonratchathani

ม.4ก

711

600

10

21.15

20.00

35 926-1

กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ

Bkk - Sisaket

ม.4ข 419 547 9 08.20,20.20 08.00,19.00
36 927-1

กรุงเทพฯ - มุกดาหาร

Bkk - Mukdahan

ม.4ก 790 671 10

08.00,20.30,21.30

08.30,20.00,20.15

ม.4ข 508 671 10 19.30,20.05 18.00,19.20
37 930-1

กรุงเทพฯ - อุดรธานี - นครพนม

Bkk - Udonthani - Nakhonphanom

ม.4ค 477 817 12 18.15 16.30
38 942

กรุงเทพฯ - จักราช - ศรีสะเกษ

Bkk - Jakkarat - Sisaket

ม.4ค 319 536 8.30 21.00 20.20
39 944

กรุงเทพฯ - รัตนบุรี (สตึก)

Bkk - Rattanaburi

ม.1ข 322 413 7 08.20 20.30
40 944-1

กรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี

Bkk - Rattanaburi - Ubonratchathani

ม.4ข 468 614 10 20.30 17.00
ม.4ค 364 614 10 18.00 16.00
41 944-2

กรุงเทพฯ - รัตนบุรี

Bkk - Rattanaburi

 

 

ม.1ข 378 491 8 09.00,22.00 07.00,20.00

ม.4ค

 

294

 

491

 

8

 

10.00,11.00,

21.00,23.00

06.30,08.30,

18.00,20.20

42 944-3

กรุงเทพฯ - สนม -    บึงบูรณ์

Bkk - Bungbon

ม.4ข 409 533 7 21.45 19.00
ม.4ค 318 533 7 22.30 18.30
43 944-4

กรุงเทพฯ - ท่าตูม - ศิลาลาด

Bkk - Thatoom - Silalad

ม.4ค 330 554 9 20.00 17.30
44 955

กรุงเทพฯ - โขงเจียม

Bkk - Kongjieam

ม.4ข 535 707 10 20.30 16.30
45 955

กรุงเทพฯ - ตระการพืชผล

Bkk - Trakan Phuet Phon

ม.4ข 488 643 9 21.15 18.00
46 968

กรุงเทพฯ - ยโสธร

Bkk - Yasothon

ม.4ก 624 522 8 20.50 20.30
47 968

กรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ

Bkk - Amnatcharoen

ม.4ก 686 577 8 21.00 19.30
ม.4ข 441 577 8 20.20 19.00
48 968

กรุงเทพฯ - เลิงนกทา

Bkk - Leangnoktha

ม.4ข 450 591 9 20.30 19.00

49

 

9913

กรุงเทพฯ - นาเชือก - ร้อยเอ็ด

Bkk - Na Chueak - Roiet

ม.4ข 335/398 429/561 8 22.10 19.30

 

 

เส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Depart from Suwarnaphumi Airport)
ลำดับ รหัส ชื่อเส้นทาง มาตรฐาน ค่าโดยสาร ระยะทาง  ระยะเวลา 

เวลาต้น ทาง

Outbound

เวลาปลาย ทาง

Inbound

เส้นทาง    รถ โดยสาร  Fare Distance Duration
1 825

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองคาย

 Suwarnabhumi - Nong Khai

 

ม.4ข

 

 

472

 

 

621

 

 

10

 

     

     21.00

 

20.00

                                                                                                                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2558