ตารางเวลาการเดินรถภาคเหนือ

ท่านสามารถค้นหาเวลาเดินรถแบบละเอียดได้ที่นี่

                                             ตารางเวลาเดินรถภาคเหนือ  (Northern Route)
                                 บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  (999)  The Transport Co.,Ltd.
ลำดับ   รหัสเส้นทาง ชื่อเส้นทาง  มาตรฐาน รถโดยสาร  ค่าโดยสาร ระยะทาง(กม.) ระยะเวลาเดินทาง 

      เวลาออก    

จากต้นทาง

      เวลาออก      จากปลายทาง
Ordinal Code Route      Bus standard    Fare Distance Duration       Outbound        Inbound
   1     3

 กรุงเทพฯ - เชียงแสน

 Bkk - Chiangsan

     ม.4ข

    ม.4ข

    ม.4ค

655

680

529

874

910

874

12

13

12.30

19.30

06.30

15.30

17.00

07.00

15.30

2 6

กรุงเทพฯ - สุโขทัย

Bkk - Sukhothai

ม.1ข

ม.2

324

266

440

440

7

7

12.00

14.00

07.50

08.30

3 965

กรุงเทพฯ - อุทยานประวัติศาสตร์

ตร์Bkk - Historical Park

ม.2 265 454 6 22.00 20.00
4 965

กรุงเทพฯ -บ้านด่านลานหอย

Bkk - Ban Danlanhoi

ม.2 274 454 6 22.00 20.00
5 13

กรุงเทพฯ - ท่าตอน

Bkk - thaton

ม.4ก

ม.4ข

1,036

666

890

890

13

13

19.20

16.50,18.30

17.00

16.00,16.30

6

 

 

 

18

 

 

 

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 

Bkk - Chianmai

 

 

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

 

 

 

837

538

419

 

 

 

713

713

713

 

 

 

9.30

9.30

11

 

 

 

09.00,21.00

21.40,23.00

05.40,07.25,

,10.30,12.30,

14.30,,19.50

 

09.00,21.00

19.00,20.00

06.30,09.00,

11.30,16.00,

20.00,21.00

 

7 47

กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง

Bkk - Thungchang

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

904

581

452

766

766

766

11

11

11

20.00

18.30

19.20

17.15

17.00

16.45

8 91

กรุงเทพฯ - ลำปาง

Bkk - Lampang

ม.1ก

ม.4ข

ม.2

722

464

361

610

610

610

8

8

8

20.10

21.00

22.20

20.45

20.15

20.00

9 93

กรุงเทพฯ - ตาก (บ้านตาก)

Bkk - Bantak

ม.4ข

 

328

 

444

 

6

 

22.00

 

21.30

 

10  

กรุงเทพฯ - ตาก 

Bkk - tak

ม.4ข

ม.4ค

342

266

420

420

5

5

22.00

22.00

22.30

22.30

11 92

กรุงเทพฯ - ตาก (เขื่อนภูมิพล)

พล)Bkk - tak - Bhumibol Dam

ม.4ค 279 482 7 23.57 08.30
12 94

กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร

Bkk - Kamphaengphet

ม.1ข

ม.2

283

220

358

358

5

6

09.45,23.30

13.20

09.30,23.00

08.30

13 96

กรุงเทพฯ - น่าน (สายเก่า)

Bkk - Nan

ม.4ค 439 747 11 07.45 08.15
14 910

กรุงเทพฯ - น่าน 

Bkk - Nan

ม.4ข

 

515

 

677

 

10

 

08.30,20.30

 

08.00,19.00

 

15 100

กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ (ข)

Bkk - Uttaradit

ม.4ข

 

ม.4ค

418

 

325

546

 

546

8

 

8

 

06.10

 

11.00,18.50,

21.40

 

19.00

 

08.00,10.00,

20.30

16 912

กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ 

Bkk - Uttaradit

ม.1ก

ม.1ข

ม.4ข

571

367

367

475

475

475

7

7

7

22.00

12.30,21.30

09.00,20.00

21.00

11.45,22.30

08.40,22.10

17 909

กรุงเทพฯ - เชียงราย 

Bkk - Chiangrai

ม.4ก

ม.4ข

930

601

801

801

11

11

20.20

07.50,21.30

19.00

07.30,18.00

18  

กรุงเทพฯ-เชียงราย-   

ดอยหลวง

วงBkk - Chiangrai-Doi Luan

ม.4ข 648 795 12 19.00 16.30
19 958

กรุงเทพฯ - พิจิตร

Bkk - Phichit

ม.1ข 283 340 6 09.45,21.30 09.00,21.30
20  

กรุงเทพฯ - เนินมะปราง

Bkk - Noen Maprang

ม.2 238 352 6 12.00 08.00
21 912

กรุงเทพฯ - พิษณุโลก -   อุตรดิตถ์

ถ์Bkk - Phitsanulok - Uttara

ม.2 225 384 4 08.10,20.00 09.00,20.30
22 913

กรุงเทพฯ - พิษณุโลก 

Bkk - Phitsanulok

ม.1ก

ม.1ข

451

290

368

368

5

4

23.58

10.00,22.30

23.30

08.30,20.00

23 922

กรุงเทพฯ - พะเยา 

Bkk - Phayao

ม.1ก

ม.2

871

435

708

708

10

10

21.00

09.30

19.45

19.20

24  

กรุงเทพฯ - พะเยา - บ้านต๋อม

อมBkk - Phayao - Bantom

ม.4ข 554 734 10 20.30 19.20
25 923

กรุงเทพฯ - แพร่

Bkk - Phrae

ม.4ก

ม.2

661

330

555

555

8

8

20.30

10.30

20.45

18.30

26  

กรุงเทพฯ - แพร่ - สอง(ก)

Bkk - Phrae-Song (A)

ม.4ข 511 674 10 22.30 19.30
27  

กรุงเทพฯ - แพร่ - สอง(ข)

Bkk - Phrae-Song (B)

ม.1ข 461 604 8 13.00 09.30
28 924

กรุงเทพฯ - ลำพูน

Bkk - Lamphun

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

806

518

403

685

685

685

9

9

9

20.30

20.00

20.20

19.30

20.00

19.45

29 9911

กรุงเทพฯ - ลี้ - ลำพูน

Bkk - Lee - Lamphun

ม.4ข

508

669

10

20.45

18.00

30 925

กรุงเทพฯ-สวรรคโลก-   สารจิตร

ตรBkk - Sawankhalok -Sarachit

ม.1ข 387 503 7 10.30,19.30 08.30,21.00
31  

กรุงเทพฯ - สวรรคโลก 

Bkk - Sawankhalok 

ม.2 287 478 7 16.00 20.00
32  

กรุงเทพฯ-สวรรคโลก-     ศรีนคร

ครBkk - Sawankhalok -Srinakon

ม.2 305 510 7 08.30,20.40 09.00,21.30
33 956

กรุงเทพฯ - แม่สอด

Bkk - Maesod

 

ม.4ก

 

ม.4ข

 

 

ม.4ค

 

638

 

410

 

 

319

 

520

 

520

 

 

520

 

7

 

7

 

 

8

 

 

21.30, 22.30, 22.40

 

09.00,20.20,21.00

22.20

 

09.00,20.20,

21.00,22.20

 

 

21.15, 1.30,21.40

 

08.00,21.00,21.10

21.20

 

08.00,21.00,

21.10,21.20

34 957

กรุงเทพฯ - แม่สาย

Bkk - Maesai

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

ม.2

1,000

643

524

524

857

857

857

857

12

12

12

12

 07.30,19.40 (รถด่วน)

น)           17.30

           18.15

           08.50

07.00,17.40(รถด่วน)

วน)17.00

17.45

16.30

35 962

กรุงเทพฯ - เชียงของ

Bkk - Chiangkhong

ม.4ข

655

875

13

07.00

07.00

36 962-1

กรุงเทพฯ - ป่าแดด-เชียงของ

Bkk - Chiangkhong

ม.4ข

655

875

12

20.00

15.20

37 962-2

กรุงเทพฯ - เชียงคำ

Bkk - Chiangkham

ม.4ข 583 758 11 20.00 17.20
38 962

กรุงเทพฯ -ร่องแช่- เชียงคำ

Bkk - Chiangkham

ม.4ข

 

655

 

875

 

12

 

19.00

 

16.00

 

39 964

กรุงเทพฯ - ดอยเต่า -    จอมทอง

องBkk - Doitao - Jomthong

ม.4ข

ม.4ค

520

405

687

687

11

11

21.20

19.30

19.00

18.00

40 964

กรุงเทพฯ - วังชิ้น

Bkk - Wangchin

ม.2 336 564 8 08.00 19.00
41 9

กรุงเทพฯ - คลองลาน

Bkk - Klonglan

ม.1ข

 

ม.4ข

 

ม.2

286

 

286

 

223

363

 

363

 

363

5

 

5

 

6

 

11.30

 

08.00,22.00

 

10.00,12.30,

16.00

 

09.30

 

08.00,15.30

 

07.00,08.30,

21.00

42  

กรุงเทพฯ - แม่วงก์

Bkk - Maewong

ม.2 218 354 5 09.45 07.30
43 14

กรุงเทพฯ -หล่มสัก-หล่มเก่า

Bkk - Lomsak-Lomkao

ม.4ข 317 406 6

09.00,09.40,

12.00,13.00,

19.20,21.30

08.30,09.30,

18.00,21.00,

22.20,23.20

44  

กรุงเทพฯ -ลำนารายณ์

Bkk - Lamnarai

ม.2 160 250 3 12.30 09.00
45  

กรุงเทพฯ -วังโป่ง

Bkk - Wongpong

ม.2 216 351 5 21.00 08.30
46 901

กรุงเทพฯ -อยุธยา

Bkk - Ayutthaya

ม.2 53 75 1.3

05.00,

11.00,17.00

05.00,

14.30,16.30

                 

                                                                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2558