ตารางเวลาการเดินรถภาคเหนือ

ท่านสามารถค้นหาเวลาเดินรถแบบละเอียดได้ที่นี่

                                             ตารางเวลาเดินรถภาคเหนือ  (Northern Route)  
                                 บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  (999)  The Transport Co.,Ltd.  
ลำดับ   รหัสเส้นทาง ชื่อเส้นทาง  มาตรฐาน      รถโดยสาร      ค่าโดยสาร ระยะทาง(กม.) ระยะเวลาเดินทาง        เวลาออก     จากต้นทาง       เวลาออก      จากปลายทาง  
Ordinal Code Route      Bus standard    Fare Distance Duration       Outbound        Inbound  
   1     3  กรุงเทพฯ - เชียงแสน      ม.4ข 686 874 12 19.30 17.00  
     Bkk - Chiangsan ม.4ข( สาย ก) 713 910 13 06.30 07.00  
      ม.4ค 533 874 12.30 15.30 15.30  
2 6 กรุงเทพฯ - สุโขทัย ม.1ข 358 440 7 12.00 07.50  
    Bkk - Sukhothai ม.2 279 440 7 09.20,12.00,14.00 08.30,19.30  
3 965 กรุงเทพฯ - อุทยานประวัติศาสตร์ตร์ ม.2 287 454 6 22.00 20.00  
    Bkk - Historical Park              
4 13 กรุงเทพฯ - ท่าตอน ม.4ข 698 890 13 16.30,18.30 16.00,16.30  
    Bkk - thaton ม.2 543 890 13 17.50 16.30  
5 18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่  ม.4ก 876 713 9.30 09.00,20.00 09.00,20.00  
    Bkk - Chianmai         21.00(รถด่วน) 21.00(รถด่วน)00  
      ม.4ข 563 713 9.30 21.40,23.00 19.00,20.00  
      ม.4ค 438 713 11 05.40,07.25 06.30,09.00,11.30  
              08.50,10.30,12.30 16.00,18.00  
              14.30,19.50 20.00,21.00  
6 47 กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง ม.4ก 949 766 11 20.00 17.15  
    Bkk - Thungchang ม.4ข 610 766 11 18.30 17.00  
      ม.4ค 475 766 11 19.20 16.45  
7 91 กรุงเทพฯ - ลำปาง ม.1ก 756 610 8 20.10 20.45  
    Bkk - Lampang ม.4ข 486 610 8 21.00 20.15  
      ม.2 378 610 8 17.50,,22.20 19.20,20.00  
8 93 กรุงเทพฯ - ตาก (บ้านตาก) ม.4ข 360 444 6 22.00 22.30  
    Bkk - Bantak ม.2 280 444 6 22.00 22.30  
    กรุงเทพฯ - ตาก  ม.4ข 342 420 5 22.00 22.30  
    Bkk - tak ม.4ค 266 420 5 22.00 22.30  
9 92 กรุงเทพฯ - ตาก (เขื่อนภูมิพล)พล) ม.4ค 302 482 7 10.10,23.57 09.20,22.00  
    Bkk - tak - Bhumibol Dam              
10 94 กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร ม.1ข 295 358 5 09.45,23.30 09.30,23.00  
    Bkk - Kamphaengphet ม.2 230 358 6 07.00,13.20 08.30,20.30  
11 96 กรุงเทพฯ - น่าน (สายเก่า) ม.2 461 747 11 07.45 08.15  
    Bkk - Nan              
12 910 กรุงเทพฯ - น่าน  ม.1ก 840 677 9 20.40 19.30  
    Bkk - Nan ม.4ข 540 677 10 08.30,20.30 08.00,19.00  
      ม.2 420 677 10 21.00 18.30  
      ม.4ค 420 677 10 06.00,21.00 09.00,19.00  
13 100 กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ (ข) ม.4ข 437 546 8 06.10 20.30  
    Bkk - Uttaradit ม.4ค 340 546 8 11.00,16.00 08.00,20.30  
    กรุงเทพฯ - กงไกรลาศ ม.4ค 340 519 8 23.00 21.30  
    Bkk - Kongkrilat              
14 912 กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์  ม.1ก 599 475 7 22.00 21.00  
    Bkk - Uttaradit ม.1ข 385 475 7 12.30,21.30 11.45,22.30  
      ม.4ข 385 475 7 09.00,20.00 08.40,22.10  
15 909 กรุงเทพฯ - เชียงราย  ม.4ก 980 801 11 19.00*,20.20 19.00,19.10  
    Bkk - Chiangrai ม.4ข 630 801 11 07.50,21.30 07.30,18.30  
    กรุงเทพฯ-เชียงราย-    ดอยหลวงวง              
    Bkk - Chiangrai-Doi Luang ม.4ข 486 795 12 19.00 16.30  
16 911 กรุงเทพฯ - พิจิตร ม.2 225 351 6 08.30 21.00  
    Bkk - Phichit              
17 958 กรุงเทพฯ - พิจิตร ม.1ข 283 340 6 09.45,21.30 09.00,21.30  
    Bkk - Phichit              
    กรุงเทพฯ - เนินมะปราง ม.2 238 352 6 12.00 08.00  
    Bkk - Noen Maprang              
18 912 กรุงเทพฯ - พิษณุโลก -   อุตรดิตถ์ ม.2 245 384 4 08.10,14.30,20.00 09.00,20.30  
    Bkk - Phitsanulok - Uttaradit              
19 913 กรุงเทพฯ - พิษณุโลก  ม.1ก 473 368 5 23.58 23.30  
    Bkk - Phitsanulok ม.1ข 304 368 4 10.00,22.30 08.30,20.00  
20 922 กรุงเทพฯ - พะเยา  ม.1ก 871 708 10 21.00 19.45  
    Bkk - Phayao ม.2 435 708 10 09.30 19.20  
    กรุงเทพฯ - พะเยา - บ้านต๋อมอม ม.4ข 580 734 10 20.30 19.20  
    Bkk - Phayao - Bantom              
21 923 กรุงเทพฯ - แพร่ ม.4ก 692 555 8 20.30 20.45  
    Bkk - Phrae ม.2 346 555 8 10.30 18.30  
    กรุงเทพฯ - แพร่ - สอง(ก) ม.4ข 535 674 10 22.30 19.30  
    Bkk - Phrae-Song (A)              
    กรุงเทพฯ - แพร่ - สอง(ข) ม.1ข 482 604 8 13.00 09.30  
    Bkk - Phrae-Song (B)              
22 924 กรุงเทพฯ - ลำพูน ม.4ก 846 685 9 20.30 19.30  
    Bkk - Lamphun ม.4ข 544 685 9 20.00 20.00  
      ม.4ค 423 685 9 20.20 19.45  
23 9911 กรุงเทพฯ - ลี้ - ลำพูน ม.4ข 531 669 10 20.45 18.00  
    Bkk - Lee - Lamphun ม.2 413 669 10 21.30 17.00  
24 925 กรุงเทพฯ-สวรรคโลก-   สารจิตรตร ม.1ข 405 503 7 10.30,19.30 08.30,21.00  
    Bkk - Sawankhalok -Sarachithit              
    กรุงเทพฯ - สวรรคโลก  ม.2 301 478 7 18.10 20.00  
    Bkk - Sawankhalok               
    กรุงเทพฯ-สวรรคโลก-     ศรีนครคร ม.2 319 510 7 08.30,20.40 09.00,21.30  
    Bkk - Sawankhalok -Srinakonn              
25 956 กรุงเทพฯ - แม่สอด ม.4ก 666 520 7 21.30, 22.30, 22.40 21.15, 1.30,21.405  
    Bkk - Maesod ม.4ข 428 520 7 09.00,20.20,21.00 08.00,21.00,21.10  
              22.20 21.20  
      ม.4ค 333 520 8 08.15,19.15,20.50 09.00,19.00  
              22.00 20.00,20.30  
26 957 กรุงเทพฯ - แม่สาย ม.4ก 1,047 857 12 07.30,19.40 (รถด่วน)น) 07.00,17.40(รถด่วน)วน)  
    Bkk - Maesai ม.4ข 673 857 12 17.30 17.00  
      ม.4ค 524 857 12 18.15 17.45  
      ม.2 524 857 12 08.50 16.30  
27 962 กรุงเทพฯ - เชียงของ ม.4ข 688 875 13 07.00 07.00  
    Bkk - Chiangkhong ม.4ข 528 875 12 19.00 16.00  
28 962-1 กรุงเทพฯ - เชียงของ ม.4ค 535 875 13 06.30,16.30 15.15,16.00  
    Bkk - Chiangkhong ม.4ข 688 875 13 20.00 15.20  
29 962-5 กรุงเทพฯ - ป่าแดด -    เชียงของของ ม.4ค 535 875 13 18.40 15.15  
    Bkk - Padad - Chiangkhogg              
30 962-2 กรุงเทพฯ - เชียงคำ ม.4ข 598 758 11 20.00 17.20  
    Bkk - Chiangkham ม.2 465 758 12 21.00 17.30  
                   
31 964 กรุงเทพฯ - ดอยเต่า -    จอมทององ ม.4ข 545 687 11 21.20 19.00  
    Bkk - Doitao - Jomthong ม.4ค 424 687 11 19.30 18.00  
32 964 กรุงเทพฯ - วังชิ้น ม.2 354 564 8 08.00 19.00  
    Bkk - Wangchin              
          ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556