ตารางเวลาการเดินรถภาคเหนือ

ท่านสามารถค้นหาเวลาเดินรถแบบละเอียดได้ที่นี่

                                             ตารางเวลาเดินรถภาคเหนือ  (Northern Route)
                                 บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  (999)  The Transport Co.,Ltd.
ลำดับ   รหัสเส้นทาง ชื่อเส้นทาง  มาตรฐาน      รถโดยสาร      ค่าโดยสาร ระยะทาง(กม.) ระยะเวลาเดินทาง        เวลาออก     จากต้นทาง       เวลาออก      จากปลายทาง
Ordinal Code Route      Bus standard    Fare Distance Duration       Outbound        Inbound
   1     3

 กรุงเทพฯ - เชียงแสน

 Bkk - Chiangsan

     ม.4ข

    ม.4ข

    ม.4ค

686

713

533

874

910

874

12

13

12.30

19.30

06.30

15.30

17.00

07.00

15.30

2 6

กรุงเทพฯ - สุโขทัย

Bkk - Sukhothai

ม.1ข

ม.2

358

279

440

440

7

7

12.00

14.00

07.50

08.30

3 965

กรุงเทพฯ - อุทยานประวัติศาสตร์

ตร์Bkk - Historical Park

ม.2 287 454 6 22.00 20.00
4 13

กรุงเทพฯ - ท่าตอน

Bkk - thaton

ม.4ก

ม.4ข

1,086

698

890

890

13

13

19.20

16.30,18.30

17.00

16.00,16.30

5

 

 

 

18

 

 

 

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 

Bkk - Chianmai

 

 

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

 

 

 

876

563

438

 

 

 

713

713

713

 

 

 

9.30

9.30

11

 

 

 

09.00,21.00

21.40,23.00

05.40,07.25,

,10.30,12.30,

14.30,,19.50

 

09.00,21.00

19.00,20.00

06.30,09.00,

11.30,16.00,

20.00,21.00

 

6 47

กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง

Bkk - Thungchang

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

949

610

475

766

766

766

11

11

11

20.00

18.30

19.20

17.15

17.00

16.45

7 91

กรุงเทพฯ - ลำปาง

Bkk - Lampang

ม.1ก

ม.4ข

ม.2

756

486

378

610

610

610

8

8

8

20.10

21.00

22.20

20.45

20.15

20.00

8 93

กรุงเทพฯ - ตาก (บ้านตาก)

Bkk - Bantak

ม.4ข

ม.2

360

280

444

444

6

6

22.00

22.00

21.30

22.30

   

กรุงเทพฯ - ตาก 

Bkk - tak

ม.4ข

ม.4ค

342

266

420

420

5

5

22.00

22.00

22.30

22.30

9 92

กรุงเทพฯ - ตาก (เขื่อนภูมิพล)

พล)Bkk - tak - Bhumibol Dam

ม.4ค 302 482 7 23.57 08.30
10 94

กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร

Bkk - Kamphaengphet

ม.1ข

ม.2

295

230

358

358

5

6

09.45,23.30

13.20

09.30,23.00

08.30

11 96

กรุงเทพฯ - น่าน (สายเก่า)

Bkk - Nan

ม.4ค 461 747 11 07.45 08.15
12 910

กรุงเทพฯ - น่าน 

Bkk - Nan

ม.4ข

 

540

 

677

 

10

 

08.30,20.30

 

08.00,19.00

 

13 100

กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ (ข)

Bkk - Uttaradit

ม.4ข

ม.4ค

437

340

546

546

8

8

06.10

11.00,16.00,

21.40

19.00

08.00,10.00,

20.30

   

กรุงเทพฯ - กงไกรลาศ

Bkk - Kongkrilat

ม.4ค 340 519 8 23.00 21.30
14 912

กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ 

Bkk - Uttaradit

ม.1ก

ม.1ข

ม.4ข

599

385

385

475

475

475

7

7

7

22.00

12.30,21.30

09.00,20.00

21.00

11.45,22.30

08.40,22.10

15 909

กรุงเทพฯ - เชียงราย 

Bkk - Chiangrai

ม.4ก

ม.4ข

980

630

801

801

11

11

20.20

07.50,21.30

19.00

07.30,18.00

   

กรุงเทพฯ-เชียงราย-    ดอยหลวง

วงBkk - Chiangrai-Doi Luan

ม.4ข 486 795 12 19.00 16.30
16 958

กรุงเทพฯ - พิจิตร

Bkk - Phichit

ม.1ข 283 340 6 09.45,21.30 09.00,21.30
   

กรุงเทพฯ - เนินมะปราง

Bkk - Noen Maprang

ม.2 238 352 6 12.00 08.00
17 912

กรุงเทพฯ - พิษณุโลก -   อุตรดิตถ์

ถ์Bkk - Phitsanulok - Uttara

ม.2 245 384 4 08.10,20.00 09.00,20.30
18 913

กรุงเทพฯ - พิษณุโลก 

Bkk - Phitsanulok

ม.1ก

ม.1ข

473

304

368

368

5

4

23.58

10.00,22.30

23.30

08.30,20.00

19 922

กรุงเทพฯ - พะเยา 

Bkk - Phayao

ม.1ก

ม.2

871

435

708

708

10

10

21.00

09.30

19.45

19.20

   

กรุงเทพฯ - พะเยา - บ้านต๋อม

อมBkk - Phayao - Bantom

ม.4ข 580 734 10 20.30 19.20
20 923

กรุงเทพฯ - แพร่

Bkk - Phrae

ม.4ก

ม.2

692

346

555

555

8

8

20.30

10.30

20.45

18.30

   

กรุงเทพฯ - แพร่ - สอง(ก)

Bkk - Phrae-Song (A)

ม.4ข 535 674 10 22.30 19.30
   

กรุงเทพฯ - แพร่ - สอง(ข)

Bkk - Phrae-Song (B)

ม.1ข 482 604 8 13.00 09.30
21 924

กรุงเทพฯ - ลำพูน

Bkk - Lamphun

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

846

544

423

685

685

685

9

9

9

20.30

20.00

20.20

19.30

20.00

19.45

22 9911

กรุงเทพฯ - ลี้ - ลำพูน

Bkk - Lee - Lamphun

ม.4ข

531

669

10

20.45

18.00

23 925

กรุงเทพฯ-สวรรคโลก-   สารจิตร

ตรBkk - Sawankhalok -Sarachit

ม.1ข 405 503 7 10.30,19.30 08.30,21.00
   

กรุงเทพฯ - สวรรคโลก 

Bkk - Sawankhalok 

ม.2 301 478 7 18.10 20.00
   

กรุงเทพฯ-สวรรคโลก-     ศรีนคร

ครBkk - Sawankhalok -Srinakon

ม.2 319 510 7 08.30,20.40 09.00,21.30
24 956

กรุงเทพฯ - แม่สอด

Bkk - Maesod

ม.4ก

 

 

ม.4ข

666

 

 

428

520

 

 

520

7

 

 

7

21.30, 22.30, 22.40

 

09.00,20.20,

21.00,22.20

21.15, 1.30,21.40

 

08.00,21.00,

21.10,21.20

      ม.4ข 428 520 7

09.00,20.20,21.00

22.20

08.00,21.00,21.10

21.20

      ม.4ค 333 520 8

08.15,19.15,20.50

22.00

10.00,19.00

20.00,20.30

25 957

กรุงเทพฯ - แม่สาย

Bkk - Maesai

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

ม.2

1,047

673

524

524

857

857

857

857

12

12

12

12

 07.30,19.40 (รถด่วน)

น)           17.30

           18.15

           08.50

07.00,17.40(รถด่วน)

วน)17.00

17.45

16.30

26 962

กรุงเทพฯ - เชียงของ

Bkk - Chiangkhong

ม.4ข

688

875

13

07.00

07.00

27 962-1

กรุงเทพฯ - เชียงของ

Bkk - Chiangkhong

ม.4ข

528

875

12

19.00

16.00

28 962-5

กรุงเทพฯ - ป่าแดด -    เชียงของ

ของBkk - Padad - Chiangkhog

ม.4ข 688 875 13 20.00 15.20
29 962-2

กรุงเทพฯ - เชียงคำ

Bkk - Chiangkham

ม.4ข

ม.2

598

465

758

758

11

12

20.00

21.00

17.20

17.30

30 964

กรุงเทพฯ - ดอยเต่า -    จอมทอง

องBkk - Doitao - Jomthong

ม.4ข

ม.4ค

545

424

687

687

11

11

21.20

19.30

19.00

18.00

31 964

กรุงเทพฯ - วังชิ้น

Bkk - Wangchin

ม.2 354 564 8 08.00 19.00
32 9

กรุงเทพฯ - คลองลาน

Bkk - Klonglan

ม.1ข

ม.4ข

ม.2

299

299

232

363

363

363

5

5

6

11.30

08.00,20.30

06.00,10.00,

12.30,16.00,

22.00

09.30

07.30,15.30

07.00,08.30,

12.00,19.15,

21.00

   

กรุงเทพฯ - แม่วงก์

Bkk - Maewong

ม.2 218 354 5 09.45 07.30
33 14

กรุงเทพฯ -หล่มสัก-หล่มเก่า

Bkk - Lomsak-Lomkao

ม.4ข 333 406 6

09.00,09.45,

12.00,13.00,

19.20,21.30

08.30,09.30,

18.00,21.00,

22.20,23.20

   

กรุงเทพฯ -ลำนารายณ์

Bkk - Lamnarai

ม.2 136 250 3 12.55 09.00
   

กรุงเทพฯ -วังโป่ง

Bkk - Wongpong

ม.2 225 351 5 21.00 08.30
34 901

กรุงเทพฯ -อยุธยา

Bkk - Ayutthaya

ม.2 56 75 1.3

06.00,07.00,

11.00,17.00

05.00,06.30,

15.00,16.30

                 

                                                                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557