เบอร์จองตั๋วและสำรองที่นั่ง

 

   เบอร์จองตั๋วและสำรองที่นั่ง :
   
Call Center 1490 เรียก บขส.

ภาคเหนือ

 

02-936-2852-66 ต่อ 614, 325

02-936-2841-48 ต่อ 614, 325

02-936-3670

   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

02-936-2852-66 ต่อ 605,602

02-936-2841-48 ต่อ 605,602

02-936-0657

   

ภาคใต้

(ออกจากหมอชิต)

02-537-0291
ภาคใต้ 02-422-4444
   
ภาคตะวันออก

02-391-6846

 

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเดินรถ :
ภาคเหนือ

02-936-2852-66 ต่อ 442, 311

02-936-2841-48 ต่อ 442, 311

   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

02-936-2852-66 ต่อ 448, 611

02-936-2841-48 ต่อ 448, 611

   

ภาคใต้

(ออกจากหมอชิต)

02-537-0291
   
ภาคใต้ 02-894-6122
   
ภาคตะวันออก

02-391-2504

02-391-8097

 

เงื่อนไข :

 

1. บัตรโดยสารที่มีการแก้ไขโดย ขูดลบ ขีดฆ่า ถือเป็นโมฆะ จะใช้เดินทางไม่ได้
2. ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน สามารถให้เลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง ภายในกำหนด 30 วันนับจากวันเดินทาง
3. การเลื่อนการเดินทางต้องนำตั๋วไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะ       ถือว่าสละสิทธิ์ เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้ว ไม่สามารถคืนตั๋วได้
4. การคืนตั๋วโดยสาร ต้องนำตั๋วไปขอคืนต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
5. ผู้ซื้อตั๋วล่วงหน้าโปรดขึ้นรถตามวัน เวลา และหมายเลขชานชาลาที่กำหนดในตั๋ว
6. กรณีโทรศัพท์จองที่นั่งจะต้องมาซื้อตั๋วภายใน 6 ชั่วโมง นับตั้งแต่โทรศัพท์จอง บริษัทฯ ไม่รับจองทางโทรศัพท์ก่อนเวลารถ     ออก 6 ชั่วโมง
7. ผู้โดยสารนำสัมภาระติดตัวไปได้ คนละไม่เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม
8. บริษัทฯ จะรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะสัมภาระที่รับฝาก และผูกติดป้าย ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน          1,000 บาท  และจะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายหรือความสูญเสียอย่างใด ๆ ต่อ
 สิ่งของมีค่าที่ติดตัวผู้โดยสาร หรือ                สัมภาระที่ผู้โดยสารเก็บไว้บนชั้นวางของหรือภายในตัวรถ 

 

ท่านสามารถ ซื้อ/จองตั๋ว บขส. 
รายละเอียดการจองตั๋ว/ซื้อตั๋วเดินทางจากไทยทิคเก็ตเมเจอร์ :
การจอง ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถ บขส. ได้ก่อนการเดินทาง 2 วัน ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินผ่านช่องทางดังนี้
  - ชำระเงินที่ Counter Service ต้องชำระเงินภายใน 5 ชั่วโมงหลังจากได้รับรหัสการชำระเงิน
- ชำระเงินโดยหักจากบัตรเครดิต
- ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ + ตู้ ATM
- ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย
การซื้อ ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วรถโดยสารก่อนการเดินทางภายใน 60 วัน และปิดขายก่อนรถออก 7 ชั่วโมง
การคืนตั๋ว - ลูกค้าสามารถคืนตั๋วรถโดยสารได้ที่จุดประสานงานหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ก่อนรถออก 6 ชั่วโมง
(ชำระเป็นเงินสดและคืนที่นี่ ได้เงินสดคืนทันที)
- ลูกค้าสามารถคืนตั๋วรถโดยสารได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขา ก่อนรถออก 6 ชั่วโมง
(คืนที่นี่ โอนเงินให้ภายหลัง) ชำระผ่านบัตรเครดิต จะคืนวงเงินในบัตร
** หักค่าธรรมเนียม 10% ผู้ประกอบการเรียกเก็บ
การเปลี่ยนตั๋ว - ลูกค้าสามารถเปลี่ยนตั๋วได้ที่จุดประสานงานหมอชิต เอกมัย สายใต้
- ลูกค้าสามารถเปลี่ยนตั๋วได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขา
- ลูกค้าสามารถเปลี่ยนตั๋วได้ที่เมเจอร์ อีจีวี ทุกสาขา
- ลูกค้าสามาถเปลี่ยนตั๋วได้ที่ เอไอเอส และเทเลวิช
** ค่าเปลี่ยนตั๋วที่นั่งละ 20 บาท
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มี 13 สาขาดังนี้
  สำนักงานใหญ่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์, เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์.เอสพลานาด ,       โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์
  เซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัล พลาช่า ลาดพร้าว, เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา
  เซ็นทรัล เวิล์ด, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
  เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต, M Theatre, เซ็นเตอร์พอยท์ เพลย์เฮ้าส์ เซ็นทรัลเวิล์ด