บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

รายละเอียดการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

     บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดให้บริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ ไปกับรถโดยสารในเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ภูเก็ต สมุย หาดใหญ่) โดยเปิดให้บริการสถานีต้นทาง (กรุงเทพฯ) 2 แห่ง คือ
- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 04.30 น. – 22.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- สถานีเดินรถรังสิต เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เงื่อนไขการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์
1. บริษัทฯ จะรับผิดชอบชดใช้ กรณีพัสดุภัณฑ์เสียหายหรือสูญหาย วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
2. ไม่รับฝากสิ่งของผิดกฎหมาย น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุอันตราย หรือสัตว์ (ยกเว้นปลาสวยงาม)
3. ภาชนะที่ใส่น้ำแข็ง กรุณาสวมทับด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง
4. สิ่งของที่อาจเกิดการแตกหัก เสียหายง่าย ให้บรรจุภายในหีบห่อที่ป้องกันการกระแทกได้
5. เมื่อฝากส่งพัสดุภัณฑ์แล้ว กรุณาให้ผู้รับปลายทางติดต่อรับพัสดุภัณฑ์ภายใน 7 วัน

รายการ/ประเภทพัสดุ
ค่าบริการ
ขนาดและราคาเริ่มต้น (บาท)
เล็ก
กลาง
ใหญ่
กล่องโฟม
100
150
200
ถุงผ้า (กระสอบผ้า)
200
-
250
กล่องดอกไม้
150
200
250
ถุง (กระสอบปุ๋ย
-
150
-
ซองเอกสาร
50
100
-
กล่องกระดาษพัสดุ
100
150
200
ถังแกลลอน
100
150
200
ของใช้เบ็ดเตล็ด
100
150
200
ถังไฟเบอร์
100
200
300
อะไหล่/อุปกรณ์
15
200
300
หนังสือพิมพ์
ฉบับละ 50 สตางค์


หมายเหตุ
- ขนาดเล็ก โดยประมาณไม่เกิน กว้าง/สูง = 6.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว
- ขนาดกลาง โดยประมาณไม่เกิน กว้าง/สูง = 11 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว
- ขนาดใหญ่ โดยประมาณไม่เกิน กว้าง/สูง = 16 นิ้ว ยาว 17 นิ้ว
- ถ้าเป็นของมีน้ำหนักชั่งเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 5 บาท

ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์
- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 โทร. 0-2537-8480 ,0-537-8732
- สถานีเดินรถรังสิต โทร. 0-2901-2673
- Call Center 1490 เรียก บขส.