บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

 

Banner

 

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มั่นใจไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ขณะเดียวกันสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งอย่างเข้มงวด

นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ที่จะถึงนี้ คาดว่าจะมีผู้โดยสารเริ่มทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร
ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 เมษายน 2555 (เที่ยวไป-กลับ) โดย บขส. ได้เพิ่มเที่ยววิ่ง
รถโดยสารจากปกติวันละประมาณ 3,500 เที่ยว อีกประมาณ 1,700 เที่ยว รวมวันละ 5,200 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 1,000,000 คน จึงมั่นใจได้ว่าในปีนี้จะไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน ทั้งนี้ บขส.
ได้จัดพื้นที่ชานชาลาจอดรถโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการระบายรถโดยสารที่ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ดังนี้

1. ผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารของบริษัทฯ (99,999) เส้นทางภาคเหนือเฉพาะ มาตรฐาน
1(ก) , มาตรฐาน 1(ข) , มาตรฐาน 1(พ) ,มาตรฐาน 4(ก) และมาตรฐาน 4(ข) และเส้นทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉพาะมาตรฐาน 1(ก) ,มาตรฐาน 1(ข) และมาตรฐาน 1(พ) ให้ไปขึ้นรถที่
กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 10 – 12 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 22.00 น. โดย บขส. ได้จัด
รถตู้ไว้ให้บริการรับ – ส่ง ฟรี บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

2. ให้ผู้ประกอบการรถร่วมที่จำหน่ายตั๋วล่วงหน้าเต็มแล้ว ให้นำรถไปออกที่อู่ของตนเอง

3. ใช้พื้นที่แนวถนนข้างทางออกด้านทิศเหนือ เป็นพื้นที่สำหรับออกรถโดยสาร บขส. เส้นทางภาคเหนือจำนวน 5 เส้นทาง (เชียงราย , เชียงใหม่ , น่าน ,บ้านท่าตอน ,ทุ่งช้าง) เฉพาะรถโดยสารมาตรฐาน 2 และมาตรฐาน 4 (ค) ตั้งแต่วันที่ 10 – 12 เมษายน 2555 ช่วงเวลา 18.00 น. – 24.00 น.

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ บขส. ได้จัดเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่ ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุ หรือสิ่งผิดปกติ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร , เอกมัย ,สายใต้) ทั้ง 3 แห่ง นอกจากนี้ได้ติดตั้ง กล้อง CCTV ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพิ่มเป็น 12 จุด และได้เพิ่มจำนวนพนักงานประจำห้องควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ และสถานีขนส่งผู้โดยสารในส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยในการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด ๒๔ ชั่วโมง