บขส.เปิดเดินรถ เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ – หลวงพระบาง

 

Dsc 0473 Resize

  

บขส.เปิดเดินรถ เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ – หลวงพระบาง

 

เมื่อวันที่ (19 มกราคม 2555) นายศิลปะชัย จารุเกษมรัตนะ รักษาการปลัดกระทรวงคมนาคม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ – หลวงพระบาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต 2)
โดยมีนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และคณะผู้บริหาร บขส. ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดการเดินรถครั้งนี้

โดยนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส. ได้เปิดเดินรถเส้นทางเชียงใหม่ – หลวงพระบาง เป็นเส้นทางสายที่ 8 โดยได้เดินรถร่วมกับ บริษัทนาหลวงขนส่งโดยสารผ่านแดนและท่องเที่ยว ประจำแขวงหลวงพระบาง ซึ่งในระยะแรกนี้ เดินรถด้วยรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 จากจังหวัดเชียงใหม่ จอดรับผู้โดยสารที่จังหวัดเชียงราย และ อำเภอเชียงของ แล้วข้ามเรือที่ท่าเรืออำเภอเชียงของ – บ่อแก้วขึ้นรถโดยสารของบริษัทนาหลวงฯ เดินทางต่อไปยังแขวงหลวงน้ำทา แขวงอุดมไชย และแขวงหลวงพระบาง ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 1,200 บาทตลอดสาย และเมื่อการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 4
เชียงของ – ห้วยทราย แล้วเสร็จในปี 255๖ จะเปลี่ยนใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 แทน อัตราค่าโดยสาร  1,500 บาททั้งนี้เชื่อว่าการเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อด้านเศรษฐกิจ การค้า
การท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่าว่า บขส. ได้เปิดการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้ว  7  เส้นทาง คือเส้นทางอุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์, หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์, อุบลราชธานี – เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก, มุกดาหาร – สะหวันนะเขต, ขอนแก่น –
นครหลวงเวียงจันทน์, นครราชสีมา – นครหลวงเวียงจันทน์ และเส้นทางนครพนม – เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน
ซึ่งทุกเส้นทางประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนอกจากนี้ บขส.ยังมีแผนเปิดเดินรถเส้นทางอุดรธานี – เมืองวังเวียง ในเร็วๆ นี้ ด้วย

รูปภาพประกอบ

Dsc 0473 Resize
 

Tcl 7288 Resize
 

Tcl 7293 Resize
 

Dsc 0493 Resize
 

Dsc 0436 Resize