ตารางเวลาเดินรถภาคกลางและภาคตะวันออก

ท่านสามารถใช้บริการค้นหาเวลาเดินรถแบบละเอียด ได้ที่นี่

         ออกจากหมอชิต

ตารางเวลาเดินรถภาคกลาง และ ภาคตะวันออก (Central and East Route)
ลำดับ รหัส ชื่อเส้นทาง มาตรฐาน ค่าโดยสาร ระยะทาง  ระยะเวลา 

เวลาต้น ทาง

Outbound

เวลาปลาย ทาง

Inbound

เส้นทาง    รถ โดยสาร  Fare Distance Duration
1 904

 กรุงเทพฯ - สระบุรี

 Bkk - Saraburee

ม.2

 

78

 

108

 

2

 

  05.00 - 19.00

 (รถออกทุก 20 นาที)

05.00 - 19.00

(รถออกทุก 20 นาที)

2 921

 กรุงเทพฯ - องค์รักษ์ -  อรัญประเทศ

 Bkk - Ongkarak -  Aranyaprathet

ม.1ข 229 269 4          09.30    10.30,15.00
3 921

 กรุงเทพฯ - องค์รักษ์ - โรงเกลือ

 Bkk - Ongkarak - Rongkleau

ม.1ข 234 275 4.15     05.00,06.00          13.00
4 9906

 กรุงเทพฯ - ระยอง (มอเตอร์เวย์)

 BKK - Rayong (Motorway)

ม.1ข 171 194 3          12.00          16.30
5 9906  

 กรุงเทพฯ - บ้านฉาง - ระยอง -  แกลง

 Bkk - Banchang - Rayong - Glang

ม.1ข 220 242 4          06.00          12.30
6 9907

 กรุงเทพฯ - จันทบุรี (มอเตอร์เวย์)

 Bkk - Chanthaburi (Motorway)

ม.1ข 214 249 3.50

    06.30,12.20

    14.00,17.00

   07.30,09.00

   11.45

7 9908

 กรุงเทพฯ - ตราด (มอเตอร์เวย์)

 Bkk - Trat

ม.4ข 327272 327 5

    07.30,11.00

    22.00

   11.30,13.30

   17.30,23.30

 

ออกจากเอกมัย

ลำดับ รหัส ชื่อเส้นทาง มาตรฐาน ค่าโดยสาร ระยะทาง  ระยะเวลา 

เวลาต้น ทาง

Outbound

เวลาปลาย ทาง

Inbound

เส้นทาง    รถ โดยสาร  Fare Distance Duration
8  

 กรุงเทพฯ - พัทยา - ตราด (สายเก่า)

 Bkk - Trat

ม.2

 

248

 

604

 

6

 

     04.00

 

12.00

 

9  

 กรุงเทพฯ - แหลมงอบ(ท่าเรือ)

Bkk - Laem Ngob

ม.1ข 215 331 5

 07.45,08.45,

   09.45

 14.00,15.45,

 17.30