ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ตารางเวลาเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Northeast Route

10-10-2560

ตารางเวลาเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeast Route

บริษัท ขนส่ง จำกัด (999) The Transport Co.,Ltd

 

รหัส

Code

เส้นทาง

Route

มาตรฐานรถ

Bus Standard

ค่าโดยสาร

Fare

ระยะทาง

Distance

ระยะเวลา

Duration

เวลาต้นทาง

Outbound

เวลาปลายทาง

Inbound

4 กรุงเทพฯ - บุณฑริก ม. 1 ข 470 685 11.30 18.30 16.30
  Bkk - Buntharik            
  กรุงเทพฯ - กัณทรลัษณ์ - บ้านนาโพธิ์ ม.4 ข 403 582 9.30 21.30 18.30
  Bkk - Kantharalak - Ban Na Pho            
4-1 กรุงเทพฯ - บุณฑริก ม. 1 ข 470 692 11.30 20.30 18.00
  Bkk - Buntharik            
5 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - โนนสังข์ ม.4 ข 401 581 9.30 21.00 19.00
  Bkk - Nongbualamphu - Non Sang            
5-2 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู ม.4 ข 373 535 8.30 08.30, 18.00 08.45, 19.45
  Bkk - Nongbualamphu            
  กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - บ้านผือ ม.4 ข 421 611 10 20.00 19.05
  Bkk - Nongbualamphu - Ban Phue            
5-3 กรุงเทพฯ - นาวัง ม.4 ก 622 578 8.45 21.40 19.30
  Bkk - Na Wang            
5-4 กรุงเทพฯ - นาวัง ม.4 ข 400 578 8.45 19.00 19.40
  Bkk - Na Wang            
23 กรุงเทพฯ - หนองคาย ม.4 ก 658 614 10.30 20.30 20.00
  Bkk - Nong Khai            
    ม.4 ข 423 614 10.30 21.45 20.20
               
26 กรุงเทพฯ - นครพนม ม.4 ก 773 727 11.30 21.15 18.00
  Bkk - Nakhon Phanom            
    ม.4 ข 497 727 11.30 18.00, 20.00 17.30, 18.30
               
    ม.4 ค 386 727 12.30 06.00, 15.00 07.30, 18.00
26-1 กรุงเทพฯ - ปลาปาก - นครพนม ม.4 ค 386 759 12.30 17.00 16.45
  Bkk - Pla Pak - Nakhon Phanom            
26-2 กรุงเทพฯ - นครพนม (ด่วน) ม.4 ก 773 727 11 20.30 19.00
  Bkk - Nakhon Phanom (Express)            
26-4 กรุงเทพฯ - นครพนม ม.4 ก 773 727 11.30 07.30 07.30
  Bkk - Nakhon Phanom            
26-5 กรุงเทพฯ - ท่าอุเทน - ไชยบุรี ม.4 ข 506 742 13 18.50 16.30
  Bkk - Tha Uthen - Chaiburi            
27-1 กรุงเทพฯ - เรณูนคร ม.4 ก 767 722 12 19.30 17.30
  Bkk - Renu Nakhon            
    ม.4 ข 493 722 12 8.00 07.30
27-1 กรุงเทพฯ - เรณูนคร - พระซอง - หนองฮี ม.1 ข 511 750 12.30 18.50 16.35
  Bkk - Renu Nakhon - Phra Song - Nong Hi            
27-2 กรุงเทพฯ - สกลนคร - นาแก ม.4 ข 468 673 11.30 21.30 18.00
  Bkk - Sakon Nakhon - Na Kae            
27-3 กรุงเทพฯ - สกลนคร ม.4 ก 678 633 10.30 21.00 19.45
  Bkk - Sakon Nakhon            
  กรุงเทพฯ - สกลนคร - เต่างอย ม.4 ข 454 633 9 19.10 18.30
  Bkk - Sakon Nakhon - Tao Ngoi            
27-6 กรุงเทพฯ - ธาตุพนม (นาถ่อน) - บ้านกลาง  ม.4 ข 504 740 13 19.15 16.30
  Bkk - That Phanom - Banklang            
29 กรุงเทพฯ - เอราวัณ - วังสะพุง ม.2 316 601 10 21.30 18.00
  Bkk - Erawan - Wang Saphung            
29-1 กรุงเทพฯ - เชียงคาน ม.4 ก 652 609 10 22.00 19.30
  Bkk - Chiang Khan            
    ม.4 ข 419 609 10 07.00, 20.00, 21.30 07.30, 18.30, 19.00
               
  กรุงเทพฯ - ภูหลวง ม.2 305 567 9 19.30 19.00
  Bkk - Erawan - Phuluang            
29-2 กรุงเทพฯ - เลย ม.4 ก 605 560 9 22.30 21.10
  Bkk - Loei            
30 กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ - สมเด็จ - ห้วยผึ้ง ม.4 ก 616 572 8.50 22.00 19.30
  Bkk - Kalasin - Somdet - Huai Phueng            
30-2 กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ - ห้วยผึ้ง - แก่งนาง ม.4 ค 347 650 9.30 20.30 17.30
  Bkk - Kalasin - Huai Phueng - Kaeng Nang            
31 กรุงเทพฯ - จอมพระ - สนม ม.2 263 484 9 21.30 20.30
  Bkk - Chom Phra - Sanom            
31-1 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ ม.1 ก 470 428 7 22.00 21.30
  Bkk - Surin            
    ม.4 ข 302 428 7.30 06.50, 08.30, 10.30 07.45, 08.30, 10.00
            12.30, 16.45, 19.00 12.00, 18.30, 19.30
            21.40, 23.00 21.00, 23.00
31-2 กรุงเทพฯ - กาบเชิง - ตลาดช่องจอม ม.2 253 464 9 22.30 19.00
  Bkk - Kap Choeng - Chong Jom Border Market            
32-1 กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ ม.4 ข 277 388 6.30 07.40, 08.40, 10.40 08.00, 09.00, 10.40
  Bkk - Buriram         12.40, 18.00, 20.30 12.40, 18.20, 20.00
            21.40, 23.00 21.00, 22.30
  กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ - คูเมือง ม.2 232 423 7 22.00 21.00
  Bkk - Buriram - Khu Mueang            
32-3 กรุงเทพฯ - เขาพนมรุ้ง ม.1 ข 259 360 6 10.00 20.00
  Bkk - Khao Phanom Rung            
    ม.2 202 360 6.30 21.00 09.00
33 กรุงเทพฯ - กระนวน - บ้านแพง ม.4 ข 533 784 12.15 19.30, 20.30 15.30, 16.30
  Bkk - Kranuan - Ban Phaeng            
    ม.4 ค 414 784 12.15 07.15, 15.00 07.00, 17.00
               
34 กรุงเทพฯ -สหัสขันธ์ - บ้านแพง (นาหว้า) ม.4 ก 854 823 12.30 19.00 16.20
  Bkk - Sahatsakhan - Ban Phaeng            
    ม.4 ข 549 823 12.30 18.00 15.10
79 กรุงเทพฯ - บึงกาฬ ม.4 ก 517 758 12.15 19.00 17.30
  Bkk - Bueng Kan            
86 กรุงเทพฯ - กุดชุม - ธาตุพนม ม.4 ข 473 692 11.30 20.40 17.40
  Bkk - Kut Chum - That Phanom            
  กรุงเทพฯ - ธาตุพนม - นาถ่อน (บ้านกลาง) ม.4 ก 770 725 12.30 21.35 17.15
  Bkk - That Phanom - Na Thon            
98-2 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ม.4 ข 446 649 10.30 07.00 07.40
  Bkk - Ubon Ratchathani            
98-3 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี (รถด่วน) ม.4 ก 694 649 10 21.15 20.30
  Bkk - Ubon Ratchathani (Express)            
904 กรุงเทพฯ - สระบุรี ม.2 69 108 2.10 05.00,05.30, 06.00 05.00,05.20, 05.40
  Bkk - Saraburi         06.30,07.00, 07.30 06.00,06.30, 07.00
            08.00, 08.40, 09.20 07.40, 08.20, 09.00
            10.00, 10.40, 11.20 09.40, 10.20, 11.00
            12.00, 12.40, 13.20 11.40, 12.20, 13.00
            14.00, 14.40, 15.20 13.40, 14.20, 15.00
            16.00, 16.40, 17.00 15.40, 16.20, 17.00
            17.30, 18.00, 19.00 17.30, 18.00, 18.30
921-2 กรุงเทพฯ - องค์รักษ์ - ตลาดโรงเกลือ ม.1 ข 203 275 4.30 06.00 11.30
  Bkk - Ongkharak - Rong Kluea Market            
926-1 กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ ม.4 ข 380 547 9 08.20, 20.20 08.00, 19.00
  Bkk - Si Sa Ket            
927-1 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร ม.4 ก 717 671 10 08.00, 20.30, 21.30 08.30, 20.00, 20.15
  Bkk - Mukdahan            
    ม.1 ข 461 671 10 19.30, 20.05 18.00, 19.20
               
929-1 กรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ ม.4 ก 622 577 9 21.00 19.30
  Bkk - Amnat Charoen            
    ม.4 ข 400 577 9 20.20 19.00
942 กรุงเทพฯ - จักราช - ศรีสะเกษ - น้ำเกลี้ยง ม.4 ค 309 576 9 21.00 20.20
  Bkk - Si Sa Ket - Nam Kliang            
944 กรุงเทพฯ - รัตนบุรี (ตัดช่วงสตึก) ม.1 ข 293 413 7.30 08.20 20.30
  Bkk - Rattanaburi (Satuek)            
944-1 กรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี ม.4 ข 423 614 10.30 20.30 17.00
  Bkk - Rattanaburi - Ubon Ratchathani            
  กรุงเทพฯ - ท่าตูม - ศิลาลาด ม.4 ค 298 554 9 20.00 17.30
  Bkk - Tha Tum - Sila Lat            
944-2 กรุงเทพฯ - รัตนบุรี ม.4 ข 344 491 8.30 09.00, 22.00 07.00, 20.20
  Bkk - Rattanaburi            
944-3 กรุงเทพฯ - สนม - บึงบูรพ์ ม.4 ข 371 533 8.45 21.45 19.00
  Bkk - Sanom - Bueng Bun            
955 กรุงเทพฯ - โขงเจียม ม.4 ข 484 707 11 20.30 16.30
  Bkk - Khong Chiam            
  กรุงเทพฯ - ตระการพืชผล - โพธิ์ไทร ม.4 ข 441 643 9.30 19.30 18.00
  Bkk - Trakan Phuet Phon - Phosai            
968 กรุงเทพฯ - ยโสธร ม.4 ก 566 522 8 20.50 20.30
  Bkk - Yasothon            
  กรุงเทพฯ - เลิงนกทา ม.4 ข 409 591 9 20.30 19.00
  Bkk - Loeng Nok Tha            
9913 กรุงเทพฯ - นาเชือก - ร้อยเอ็ด ม.4 ข 360 516 8.30 22.10 19.30
  Bkk - Na Chueak - Roi Et            
825 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองคาย ม.4 ข 428 621 9 21.00 20.00
  Suvarnabhumi Airport - Nong Khai            

ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม  2559

หมายเหตุ  เที่ยวเวลาเดินรถอาจมีการปรับเปลี่ยน  โปรดตรวจสอบและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 1490