ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ตารางเวลาการเดินรถภาคเหนือ : North Route

20-04-2559

ตารางเวลาเดินรถภาคเหนือ  (North Route) 

บริษัท ขนส่ง จำกัด (999) The Transport Co.,Ltd

รหัสเส้นทาง

Code

ชื่อเส้นทาง

Route

มาตรฐานรถโดยสาร

Bus standard

ค่าโดยสาร

Fare

ระยะทาง

Distance

ระยะเวลา

เดินทาง

Duration

เวลาออกจาก

ต้นทาง

Outbound

เวลาออกจาก

ปลายทาง

Inbound

    3

 กรุงเทพฯ - เชียงแสน

 Bkk - Chiangsan

ม.4ข

ม.4ข

ม.4ค

608

632

529

875

910

875

12

13

12

19.30

06.30

15.30

17.00

07.00

15.30

6

กรุงเทพฯ - สุโขทัย

Bkk - Sukhothai

ม.1ข

ม.2

319

248

440

440

7

7

12.00

14.00

07.50

08.30

965

กรุงเทพฯ - อุทยานประวัติศาสตร์

Bkk - Historical Park

ม.2 241 454 6 22.00 20.00
13

กรุงเทพฯ - ท่าตอน

Bkk - thaton

ม.4ก

ม.4ข

960

617

890

890

13

13

19.20

16.50,18.30

17.00

16.00,16.30

18

 

 

 

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 

Bkk - Chianmai

 

 

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

 

 

778

500

389

 

 

713

713

713

 

 

9.30

9.30

11

 

 

09.00,21.00

21.40,23.00

05.40,07.25,

10.30,12.30,

14.30,19.50

09.00,21.00

19.00,20.00

06.30,09.00,

11.30,16.00,

20.00,21.00

47

กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง

Bkk - Thungchang

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

840

540

420

766

766

766

11

11

11

20.00

18.30

19.20

17.15

17.00

16.45

91

กรุงเทพฯ - ลำปาง

Bkk - Lampang

ม.1ก

ม.4ข

ม.2

672

432

336

610

610

610

8

8

8

20.10

21.00

22.20

20.45

20.15

20.00

93

กรุงเทพฯ - ตาก (บ้านตาก)

Bkk - Bantak

ม.4ข

320

444

6

22.00

21.30

92

กรุงเทพฯ-ตาก(เขื่อนภูมิพล)

Bkk-tak - Bhumibol Dam

ม.4ค 267 482 7 23.57 08.30
94

กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร

Bkk - Kamphaengphet

ม.1ข

ม.2

263

204

358

358

5

6

09.45,23.30

13.20

09.30,23.00

08.30

96

กรุงเทพฯ - น่าน (สายเก่า)

Bkk - Nan

ม.4ค 372 747 11 07.45 08.15
910

กรุงเทพฯ - น่าน 

Bkk - Nan

ม.4ข

 

479

 

677

 

10

 

08.30,20.30

 

08.00,19.00

 

100

กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ (ข)

Bkk - Uttaradit

ม.4ข

 

ม.4ค

342

 

302

546

 

546

8

 

8

 

06.10

 

11.00,18.50,

21.40

 

19.00

 

08.00,10.00,

20.30

912

กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ 

Bkk - Uttaradit

ม.1ก

ม.1ข

ม.4ข

532

342

342

475

475

475

7

7

7

22.00

12.30,21.30

09.00,20.00

21.00

11.45,22.30

08.40,22.10

909

กรุงเทพฯ - เชียงราย 

Bkk - Chiangrai

ม.4ก

ม.4ข

868

558

801

801

11

11

20.20

07.50,21.30

19.00

07.30,18.00

 

กรุงเทพฯ-เชียงราย-ดอยหลวง

Bkk - Chiangrai-Doi Luan

ม.4ข 601 795 12 19.00 16.30
958

กรุงเทพฯ - พิจิตร

Bkk - Phichit

ม.1ข 252 340 6 09.45,21.30 09.00,21.30
 

กรุงเทพฯ - เนินมะปราง

Bkk - Noen Maprang

ม.2 217 352 6 12.00 08.00
912

กรุงเทพฯ - พิษณุโลก -   อุตรดิตถ์

Bkk - Phitsanulok - Uttara

ม.2 218 384 4 08.10,20.00 09.00,20.30
913

กรุงเทพฯ - พิษณุโลก 

Bkk - Phitsanulok

ม.1ก

ม.1ข

420

270

368

368

5

4

23.58

10.00,22.30

23.30

08.30,20.00

922

กรุงเทพฯ-พะเยา-บ้านต๋อม

Bkk - Phayao - Bantom

ม.4ข 515 734 10 20.30 19.20
923

กรุงเทพฯ - แพร่

Bkk - Phrae

ม.4ก

ม.2

613

307

555

555

8

8

20.30

10.30

20.45

18.30

 

กรุงเทพฯ-แพร่-สอง(ก)

Bkk - Phrae-Song (A)

ม.4ข 441 674 10 22.30 19.30
 

กรุงเทพฯ-แพร่-สอง(ข)

Bkk - Phrae-Song (B)

ม.1ข 394 604 8 13.00 09.30
924

กรุงเทพฯ - ลำพูน

Bkk - Lamphun

ม.4ก

ม.4ข

ม.4ค

748

481

374

685

685

685

9

9

9

20.30

20.00

20.20

19.30

20.00

19.45

9911

กรุงเทพฯ - ลี้ - ลำพูน

Bkk - Lee - Lamphun

ม.4ข

401

669

10

20.45

18.00

925

กรุงเทพฯ-สวรรคโลก-   สารจิตร

Bkk - Sawankhalok -Sarachit

ม.1ข 360 503 7 10.30,19.30 08.30,21.00
 

กรุงเทพฯ - สวรรคโลก 

Bkk - Sawankhalok 

ม.2 267 478 7 16.00 20.00
 

กรุงเทพฯ-สวรรคโลก-     ศรีนคร

Bkk - Sawankhalok -Srinakon

ม.2 284 510 7 08.30,20.40 09.00,21.30
956

กรุงเทพฯ - แม่สอด

Bkk - Maesod

ม.4ก

594

520

7

21.30, 22.30 

22.40

21.15,21.30

21.40

    ม.4ข 382 520 7

09.00,20.20

21.00,22.20

08.00,21.00

21.10,21.20

    ม.4ค 297 520 8

08.15,19.15

20.50,22.00

10.00,19.00

20.00,20.30

957

กรุงเทพฯ - แม่สาย

Bkk - Maesai

ม.4ก

ม.4ข

927

596

857

857

12

12

 07.30,19.40 

17.30

07.00,17.40

17.00

962

กรุงเทพฯ - เชียงของ

Bkk - Chiangkhong

ม.4ข

608

875

13

07.00

07.00

962-1

กรุงเทพฯ-ร่องแช่- เชียงของ

Bkk - Chiangkhong

ม.4ข

608

875

12

19.00

16.00

962-5

กรุงเทพฯ-ป่าแดด- เชียงของ

Bkk - Padad - Chiangkhog

ม.4ข 608 875 13 20.00 15.20
962-2

กรุงเทพฯ - เชียงคำ

Bkk - Chiangkham

ม.4ข

542

758

11

20.00

17.20

964

กรุงเทพฯ-ดอยเต่า- จอมทอง

Bkk - Doitao - Jomthong

ม.4ข

ม.4ค

482

375

687

687

11

11

21.20

19.30

19.00

18.00

964

กรุงเทพฯ - วังชิ้น

Bkk - Wangchin

ม.2 312 564 8 08.00 19.00
9

กรุงเทพฯ - คลองลาน

Bkk - Klonglan

ม.1ข

 

ม.4ข

 

ม.2

266

 

266

 

207

363

 

363

 

363

5

 

5

 

6

11.30

 

08.00,22.00

 

10.00,12.30

16.00

09.30

 

07.30,15.30

 

07.00,08.30

21.00

 

กรุงเทพฯ - แม่วงก์

Bkk - Maewong

ม.2 203 354 5 09.45 07.30
14

กรุงเทพฯ -หล่มสัก-หล่มเก่า

Bkk - Lomsak-Lomkao

ม.4ข 295 406 6

09.00,09.40

12.00,13.00

19.20,21.30

08.30,09.30

18.00,21.00

22.20,23.20

 

กรุงเทพฯ -ลำนารายณ์

Bkk - Lamnarai

ม.2 122 250 3 12.30 09.00
 

กรุงเทพฯ -วังโป่ง

Bkk - Wongpong

ม.2 202 351 5 21.00 08.30
901

กรุงเทพฯ -อยุธยา

Bkk - Ayutthaya

ม.2 50 75 1.3

05.00,11.00

17.00

05.00,14.00

16.30

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

หมายเหตุ  เที่ยวเวลาเดินรถอาจมีการปรับเปลี่ยน  โปรดตรวจสอบและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 1490