ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ตารางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ : International Route

12-10-2558

ตารางเวลาเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ (International Route)

บริษัท ขนส่ง จำกัด (999) The Transport Co.,Ltd

รหัสเส้นทาง

Code

 ชื่อเส้นทาง

Route

มาตรฐานรถโดยสาร Bus standard

ค่าโดยสาร

Fare

ระยะทาง

Distance

ระยะเวลา

Duration

 เวลารถออกต้นทาง

Outbound

เวลารถออก

ปลายทาง

Inbound

1

 หนองคาย - เวียงจันทน์

 Nongkhai - Vientiane

ม.2

 

55

 

27

 

1

 

07.30,09.30,

12.40,14.30,

15.30,18.00

07.30,09.30,

12.40,14.30,

15.30,18.00

2

 อุดรธานี - เวียงจันทน์

 Udonthani - Vientiane

ม.2 80 77 3

08.00,09.00

10.30,11.30,

14.00,15.00,

16.30,18.00

08.00,09.00,

10.30,11.30,

14.00,15.00,

16.30,18.00

3

 อุบลราชธานี - ปากเซ

 Ubonratchathani - Pakse

ม.1ข 200 138 3  09.30,15.30  08.30,15.30
4

มุกดาหาร - สะหวันนะเขต

 Mukdahan - Savannaket

 

 

 

ม.2

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

07.30,08.30,

09.30,10.30,

11.15,12.30

13.30,14.30,

15.30,16.30,

17.30,19.00

07.30,08.30,

09.00,10.30,

11.30,12.30

13.30,14.30,

15.30,16.30,

17.30,19.00

5

 ขอนแก่น - เวียงจันทน์

 Khonkaen - Vientiane

ม.2 180 194 4  07.45,15.15  07.45,14.45
6

กรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์

 BKK - Vientiane

ม.4ก 900 648 11  20.00  18.00
7

 นครพนม - เมืองท่าแขก

 Nakhon Panom - Thakhak

ม.2 70 29 1.30

08.00,09.30,

10.30,11.30,

13.00,14.30

16.30,17.30

08.00,09.30,

10.30,11.30,

13.00,14.30

16.00,17.30

8

 เชียงใหม่ - หลวงพระบาง

 Chianmai - Luangprabang

ม.1ข 1,200 842 18  09.00  09.00
9

 อุดรธานี - เมืองวังเวียง

 Udonthani - Vangvieng

ม.2 270 230 7  08.30  10.00
10

 กรุงเทพฯ - วังเต่า - ปากเซ

 Bangkok - Wang tao - Pakse

ม.1พ 900 790 12  20.30  16.00,17.00
11

เชียงราย - แขวงบ่อแก้ว

Chiangrai - Bokeo

ม.2 220 166 4

07.00,10.00

15.00,16.30

07.30.09.30

16.00.17.00

12

 กรุงเทพ ฯ-ปอยเปต -       เสียมราฐ

 Bangkok - Siem Reap

ม.1ข 750 419 7  08.00,09.00  08.00,09.00
13

 กรุงเทพฯ - ปอยเปต - พนมเปญ

 Bangkok - Phanom Penh

ม.1ข

ราคา

โปรโมชั่น

750

719 11 01.30 23.00
14

 เลย - หลวงพระบาง

 Loei - Luang Prabang

ม.1ข 700 395 10  08.00

 

 07.00

 

                                                                                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558