ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาเป็นหนังสิอหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

04-02-2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาเป็นหนังสิอหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (กรุงเทพฯ)

ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

S__9322504