ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศฉบับที่ 65/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำกันซึมพื้นดาดฟ้า อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จุตจักร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27-12-2562

ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 65/2562

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำกันซึมพื้นดาดฟ้า อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการ 62127345834

รับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2563 

เสนอราคาผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 มกราคม 2563 

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : 65-2562.pdf
Download : KAMSIM PORO.pdf