ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศฉบับที่ 44/2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

11-09-2562

โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการ 62097116072

ประกาศ ฉบับที่ 44/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

กำหนดขอรับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2562 

กำหนดเวลายื่นข้อเสนอและราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 19 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : 44-2562.pdf