ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศฉบับที่ 43/2562 ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ชานชาลา และสถานีรถโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05-09-2562

โครงการประกวดราคาจ้างจัดทำระบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ชานชาลา และสถานีรถโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการ 62087204416

ประกาศ ฉบับที่ 43/2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562

กำหนดขอรับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 

กำหนดเวลาสอบถามข้อมูลผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2562

กำหนดเวลายื่นข้อเสนอและราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานจัดหา กองพัสดุ ฝ่ายบริหาร

บริษัท ขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม 

โทร./โทรสาร 0-2936-2784 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.