ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศฉบับที่ 49/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็น (Chiller) พร้อมระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์และอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งพร้อมรื้อถอนเครื่องเก่าภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17-10-2562

โครงการ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็น (Chiller) พร้อมระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์และอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งพร้อมรื้อถอนเครื่องเก่าภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการ 62037206819

กำหนดขอรับเอกสาร วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

เสนอราคาวันที่ 11 พศจิกายน 2562 

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : Ann 49-2562.pdf