ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ตารางเวลาการเดินรถภาคใต้ : Southern Route

23-02-2017

ตารางเวลาเดินรถภาคใต้  (Southern Route) 

บริษัท ขนส่ง จำกัด (999) The Transport Co.,Ltd

 

รหัสเส้นทาง

Code

ชื่อเส้นทาง

Route

มาตรฐานรถโดยสาร

Bus Standard

ค่าโดยสาร

Fare

ระยะทาง

Distance

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

เวลารถออกจากต้นทาง

Outbound

เวลารถออกปลายทาง

Inbound

61

กรุงเทพฯ  - พังงา

Bkk - Phangnga

ม.1ก/ม.4ก 829 783 13 07.30,18.00,20.00 08.30,16.30,19.30
61-1

กรุงเทพฯ - เขาหลัก - ทับละมุ

Bkk - Khaolak - Thup lamu

ม.1ก/ม.4ก 874 828 13 19.00 17.30
949

กรุงเทพฯ - พังงา-ภูเก็ต

Bkk -  Phangnga - Phuket

ม.1ก/ม.4ก

ม.1ข/ม.4ข

913

587

867

867

14

14

07.30,18.00,20.00

16.30,18.30

08.00,16.00,19.00

17.30,18.30

63

กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (สายเก่า)

Bkk - Phuket

ม.1ข/ม.4ข 603 891 15 10.50 11.30
64

กรุงเทพฯ - ระนอง - กะเปอร์

Bkk - Ranong - Kaper

ม.1ข/ม.4ข 403 634 11 20.30 19.00
89

กรุงเทพฯ - หลังสวน

Bkk - Langsuan

ม.1ข/ม.4ข 374 540 9 21.00 20.00
99

กรุงเทพฯ - ตะกั่วป่า - โคกกลอย

Bkk - Takuapa - Kokkloy

ม.1ข/ม.4ข

569

838

13

20.00

16.00

950

 

กรุงเทพฯ - เขาพนม - กระบี่ (ค)

Bkk - Khaopanom - Krabi

ม.1ก/ม.4ก

ม.1ข/ม.4ข

862

554

817

817

13

13

19.00

17.00

17.00

17.30

9912

กรุงเทพฯ - คลองท่อม - กระบี่

Bkk - Klongtom - Krabi

ม.1ข/ม.4ข

574 847 13 18.30 16.00
973

กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช-สงขลา

Bkk - Nakhonsithammarat- Songkhla

ม.1ข/ม.4ข

675

1,004

14

16.00

14.30

981

กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-  หัวไทร

Bkk-Nakhonsithammarat-Huasai

ม.1ก/ม.4ก

ม.1ข/ม.4ข

918

590

872

872

14

14

18.00

19.45

16.00

16.30

922/1

กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-ด่านนอก              

Bkk - Hatyai-Dannok

ม.1ก/ม.4ก

1,061

1,014

15

17.00,18.30,19.30

15.40,16.00,16.30,17.00

992

กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา

Bkk - Hatyai - Songkhla

ม.1ก/ม.4ก

ม.1ข/ม.4ข

1,030

662

984

984

15

15

17.00,18.30,19.30

16.30,17.30

15.40,16.00,16.30,17.00

16.30,18.00,19.00

 

กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ 

Bkk - Hatyai 

ม.1ก/ม.4ก

ม.1ข/ม.4ข

1,000

643

954

954

14

14

17.00,18.30,19.30

16.30,17.30

15.40,16.00,16.30,17.00

16.30,18.00,19.00

984

กรุงเทพฯ - ตรัง

Bkk - Trang

ม.1ก/ม.4ก

ม.1ข/ม.4ข

907

583

862

862

13

13

19.00

17.00

17.00

17.00

 

กรุงเทพฯ - ตรัง-สตูล

Bkk - Trang-Satun

ม.1ข/ม.4ข 679 1,008 14 07.00,18.30 07.00,14.30
987

กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง

Bkk - Yala-Betong

ม.1พ/ม.4พ

1,282

1,234

16

15.00

12.00

987

กรุงเทพฯ - ยะลา 

Bkk - Yala

ม.1ข/ม.4ข

731

1,089

15

15.00,17.00

16.30

9917

กรุงเทพฯ - ปัตตานี

Bkk - Pattani

ม.1ก/ม.4ก

ม1ข/ม.4ข

1277

821

1,227

1227

16

16

16.30

17.15

12.00

13.00

988

กรุงเทพฯ - สตูล

Bkk - Satun

ม.1ข/ม.4ข

670

995

14

18.45

16.30

990

กรุงเทพฯ - ชุมพร

Bkk - Chumphon

ม.1ข

328

468

8

09.30,21.00

20.00,20.40

991

กรุงเทพฯ - ดอนสัก - เกาะสมุย

Bkk - Donsak - Koh Samui

ม.1ก

ม.1ข

790

508

745

745

12

12

07.15,19.00,19.30,20.30

19.00,20.00

07.30,15.30,16.30,17.30

15.30,16.30

991-1

กรุงเทพฯ - เกาะพงัน

Bkk - Koh Phangan

ม.1ก

ม.1ข

784

504

740

740

12

12

19.00

18.45

17.00

17.00

9917

กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก

Bkk - Sungaiko Lok

ม.1ก/ม.4ก

ม.1ข/ม.4ข

1,277

821

1,227

1,227

16

16

16.30

17.15

12.00

13.00

986

กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก

Bkk - Sungaiko Lok

ม.1ข/ม.4ข 846 1,266 16 14.35 12.30
9917-1

กรุงเทพฯ - นราธิวาส 

Bkk - Narathiwat

ม.1ก/ม.4ก

ม.1ข/ม.4ข

1,210

778

1,161

1,161

16

16

16.30

17.15

12.00

13.00

949

กรุงเทพฯ(หมอชิต) - ภูเก็ต

Bkk - Phuket

ม.4ก

ม.4ข

913

587

867

867

14

14

18.20

07.35

18.04

07.30

983

กรุงเทพฯ(หมอชิต) - กระบี่ 

Bkk  - Krabi 

กรุงเทพฯ(หมอชิต) - กระบี่ -บ้านหัวหิน

Bkk  - Krabi - Banhuahin

ม.4ข

643

949

14

18.35

16.31

984

กรุงเทพฯ(หมอชิต)- ตรัง-สตูล

Bkk - Trang-Satun

ม.4ข

679

1,008

14

17.30

15.20

991

กรุงเทพฯ(หมอชิต)  - เกาะสมุย

Bkk - Koh Samui

ม.1ข

508

745

12

18.15

17.35

992

กรุงเทพฯ(หมอชิต)- หาดใหญ่ 

Bkk - Hatyai 

ม.4พ

750

954

14

18.45

16.31

966

กรุงเทพฯ(หมอชิต)- รร.การบิน- กำแพงแสน

Bkk -

      ม.2 66     102  3 06.30 16.30
9918

กรุงเทพฯ(หมอชิต)- กาญจนบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์

Bkk - Kanchanaburi- Dan Jadeesammon

 

ม.1ข

288

384

7

06.30,09.30

07.15,09.00

 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

 หมายเหตุ  เที่ยวเวลาเดินรถอาจมีการปรับเปลี่ยน  โปรดตรวจสอบและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 1490