ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

มาตรฐานรถ

28-03-2017

(9)

มาตรฐานรถ บขส.

 

ม.1 (ก) VIP     
 
Bus 15 VIP Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 30 ที่นั่ง
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา


Bullet03 การบริการ
       • พนักงานต้อนรับ
       • อาหาร และเครื่องดื่ม
 

 

ม.1 (ก) VIP  
 
M1K
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 24 ที่นั่ง
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา


Bullet03 การบริการ
       • พนักงานต้อนรับ
       • อาหาร และเครื่องดื่ม
  
 

 

ม.4 (ก) VIP      
 
Bus2
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง, 2 ชั้น
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา

Bullet03 การบริการ
       • พนักงานต้อนรับ
       • อาหาร และเครื่องดื่ม
 
 


 

ม.4 (พ)      
 
Bus3
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา

Bullet03 การบริการ
       • พนักงานต้อนรับ
       • อาหาร และเครื่องดื่ม
  
 

 

ม.1 (ข)    
 
Bus 15 1 Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 42 ที่นั่ง
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา

Bullet03 การบริการ
       • พนักงานต้อนรับ
       • อาหาร และเครื่องดื่ม
 

 

ม.1 (ข)      
 
Bus4
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา

Bullet03 การบริการ
       • พนักงานต้อนรับ
       • อาหาร และเครื่องดื่ม
   
 

 

ม.1 (ข) ทะเบียน30      
 
Bus5
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา

Bullet03 การบริการ
       • ให้บริการเช่าเหมาออกนอกเส้นทาง
       • เช่าเหมาเป็นหมู่คณะ
   
 

 

ม.4 (ข)      
 
Bus6
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) : 50 ที่นั่ง
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา

Bullet03 การบริการ
       • พนักงานต้อนรับ
       • อาหาร และเครื่องดื่ม
   
 

 

ม.4 (ค)      
 
Bus7
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 2 (2 ชั้น) : 55 ที่นั่ง
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา 

 
 
 

 

ม.2      
 
Bus8
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 2
       • 46 ที่นั่ง
   
 

 

รถโดยสารระหว่างประเทศ      
 
Bus9
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา